Arbetsmiljö, grundutbildning

En tvådagars grundutbildning i arbetsmiljö för dig som är chef eller skyddsombud. Lär dig allt om lagar och regler och skapa en positiv arbetsplats för alla. Du får kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten.

Arbetsmiljö Utbildning

Arbetsmiljöutbildningen utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ger dig metoder och rutiner som du använder på arbetsplatsen. Den varvar teori med verklighetsnära case och du får med dig kunskaper som lätt kan anpassas efter de förutsättningar som gäller för just din bransch. 

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, skyddsombud eller har en annan typ av roll som behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Inga förkunskaper krävs.

Efter arbetsmiljöutbildningen

Du får goda kunskaper om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen. Du får förståelse för ditt ansvar som chef eller skyddsombud och hur du praktiskt kan hantera olika utmaningar i vardagen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen delas upp i två dagar.

Första dagen

Dag ett diskuteras sambandet mellan positiv arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Ämnen som tas upp är:

 • Lagar och regler

 • Arbetsgivarens respektive medarbetarens ansvar och uppgifter

 • Skyddsombudets uppdrag

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Riskbedömning vid förändringar i verksamheten

 • Arbetsmiljöarbetet i vardagen

Andra dagen

Dag två fokuserar på organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering. Bland annat diskuteras:

 • Kränkande särbehandling

 • Diskrimineringslagen

 • Risker vid ensamarbete

 • Hot och våld

 • Första hjälpen och krisstöd

Kurslängd

Utbildningen pågår under två heldagar.

Material

Arbetsmiljölagen, AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Pris

7 500 kronor. Priset är exklusive moms och avser pris per deltagare på öppna utbildningar. Kursmaterial, lunch och fika ingår. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.

Utbildningsmaterial

Villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor före utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Previa förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan anpassas efter verksamhetens specifika behov och förutsättningar. Genomförandet kan då också ske på den egna arbetsplatsen eller i Previas lokaler.

Kontakta oss här för mer information och offert.

AFA-stöd för Arbetsmiljöutbildning


På grund av hög efterfrågan på AFA:s stöd för arbetsmiljöutbildning godkänner de inga ansökningar från företag eller utbildningsanordnare efter den 14 oktober 2016. Går du istället arbetsmiljöutbildningen hos Previa kan du därför få samma stöd, i form av reducerat pris.