Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Allergiframkallande kemiska produkter

Den här onlineutbildningen ger dig som leder eller utför arbete med allergiframkallande kemiska produkter kunskaper om olika allergiframkallande ämnen, exponeringsrisker, hälsoeffekter och skyddsutrustning.

Arbetsmiljö E-utbildning

Utbildningen går bland annat igenom olika typer av allergiframkallande kemiska produkter och dess egenskaper, hälsoeffekter vid exponering och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att arbetet ska vara säkert att utföra.

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, 37 e §).

När du är klar med utbildningen och klarat slutprovet kan du ladda hem ett utbildningsintyg i pdf-format. Intyget är giltigt i 5 år.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i fem huvudavsnitt som består av förinspelade filmer som tar upp:

  • roller och ansvar på arbetsplatsen
  • hälsoeffekter vid exponering
  • allergiframkallande ämnen
  • exponeringsrisker
  • riskbedömning
  • skyddsutrustning
  • skyltning och märkning.

Utbildningen tar cirka 1 timme att genomföra.

Språk: Svenska

Pris 

1 100 kronor exklusive moms per licens.

Beställ här