Arbetsmiljö

E-utbildning

Allergiframkallande kemiska produkter

Välj datum

Den här onlineutbildningen ger dig som leder eller utför arbete med allergiframkallande kemiska produkter kunskaper om olika allergiframkallande ämnen, exponeringsrisker, hälsoeffekter och skyddsutrustning.

Utbildningen går bland annat igenom olika typer av allergiframkallande kemiska produkter och dess egenskaper, hälsoeffekter vid exponering och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att arbetet ska vara säkert att utföra.

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, 37 e §).

När du är klar med utbildningen och klarat slutprovet kan du ladda hem ett utbildningsintyg i pdf-format. Intyget är giltigt i 5 år.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i fem huvudavsnitt som består av förinspelade filmer inom följande ämnen:

  • Roller och ansvar på arbetsplatsen
  • Hälsoeffekter vid exponering
  • Allergiframkallande ämnen
  • Exponeringsrisker
  • Riskbedömning
  • Skyddsutrustning
  • Skyltning och märkning.

Utbildningen tar cirka 1 timme att genomföra.

Språk: Svenska och engelska

Beställ

Pris: 1 100 kronor exklusive moms per licens.

Svenska: Beställ här 

Engelska: Beställ här