Kort om oss

Vi bidrar till hälsa och hållbarhet genom utveckling av individer och organisationer. Tillsammans med vår ägare, Falck koncernen, bidrar vi till att skapa hållbara arbetsplatser runt om i hela Sverige.

Sveriges ledande företag inom företagshälsa

Previas samlade expertkompetens och tjänster bidrar till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken.

Vi effektiviserar organisationer, utvecklar ledarskap, engagerar medarbetare och skapar en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat.

  • Previa har fler än 1000 medarbetare på över 90 orter över hela landet.
  • Vi anlitas av 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda.
  • 2021 hade Previa en total omsättning på 1 019 MSEK.

Previa är del i Falck-koncernen

Previa ingår i Falck Healthcare AB som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet med sammanlagt 2000 medarbetare. Falck Healthcare ägs till 60 procent av danska Falck och 40 procent av TryghedsGruppen. Genom Falck Healthcare erbjuder Previa tjänster inom krisstöd, personalstöd och sjukvårdsförsäkringar.

Både Previa och systerbolaget Falck Healthcare ingår i Falck-koncernen och ägs av Falck Healthcare Holding som är Nordens största leverantör inom hälsa i arbetslivet.

Carina Reidler vd för Previa

Det är spännande att vara vd när Previa och Falck Healthcare gör satsning på digitala tjänster

Företagsledning

Carina Reidler, vd
Johan Mähler, försäljning- och marknadsdirektör
Anna Östling, affärsutvecklingschef
Torbjörn Vedberg, tf. medicinsk ledningsansvarig
Peter Skald, kommunikationsansvarig

Styrelse

Anette Damgaard, Falck A/S, Danmark (Styrelseordförande)
Martin Bøttern, Falck A/S, Danmark
Carina Reidler, Previa
Karin K E Forsberg Selin (Arbetstagarrepresentant)

Previa i siffror

2021 utförde vi bland annat:

390 000 förebyggnade besök

260 000 sjuk- och friskärenden

145 000 rehabbesök

66 000 stödsamtal

58 000 lagstagade undersökningar

30 000 drogtester

20 000 hälso- och arbetsmiljöprofiler 

Huvudkontor

Postadress: Box 6047, 102 31 Stockholm 
Besöksadress: S:t Eriksgatan 113, Stockholm

Kvalitet och miljö

Previa är auktoriserad företagshälsa. Vi utgår ifrån de riktlinjer som är framtagna i Företagshälsans riktlinjegrupp. Det innebär att vi arbetar evidensbaserat och följer aktuell lagstiftning. Här följer våra listade kvalitetscertifikat och företagspolicys.