Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


Ett hållbart arbetsliv

Få konkreta tips inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, rehabilitering och krishantering. Här finns allt samlat för att ni ska kunna skapa en hållbar företagskultur och hälsofrämjande arbetsplats.

""

Börja arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Tipsen har tagits fram i en process där Previas anställda varit engagerade. Här ingår arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoekonomer, hälsoutvecklare, organisationskonsulter,
psykologer och telefonsjuksköterskor.

Det är alltså summan av en omfattande kunskaps- och erfarenhetsbas ni har framför er.
Skriv ut, dela ut och checka av.

Arbetsmiljö

Använd våra tips kring den fysiska, sociala- och organisatoriska, aktivitetsbaserade och digitala arbetsmiljön.

Tips för arbetsmiljön

Ledarskap

Använd våra tips för att utveckla ert ledarskap, engagera era medarbetare och utveckla organisationen. 

Tips för bra ledarskap

Krishantering 

Använd våra tips för att hantera konflikter och kränkande särbehandling, svåra samtal, samt kriser och tillbud.

Tips för krishantering

Rehabilitering

Använd våra tips för att på bästa sätt ta hand om rehabilitering.

Tips för effektiv rehab

Hälsa

Använd våra tips för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, motverka stress, psykisk ohälsa och missbruk av alkohol och droger. 

Tips för hälsan

Beställ vår handbok


I Previas handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer.

Ladda ner eller beställ handboken

Våra tjänster


Våra tjänster riktar sig till medarbetare, chefer och organisationer. Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering.

Mer om våra tjänster