Vi erbjuder allt från öppna kurser till företagsanspassade utbildningar över hela landet. Våra utbildare är både kursledare och konsulter med erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Alla fria frukostföreläsningar och seminarier hittar du under din ort

Hälsa

ACT – Acceptance and Commitment Training

;

Arbetsmiljö

Arbete med härdplast och allergiframkallande produkter

;

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, grundutbildning

;

Hälsa

HLR-utbildning

;

Hälsa

MediYoga

;

Hälsa

Mindfulness - BAS

;

Hälsa

Mindfulness - standard

;

E-learning

Arbeta med kroppen som verktyg

;

E-learning

Arbete med härdplast och allergiframkallande produkter

;

E-learning

Arbete vid bildskärm

;

E-learning

Arbete vid bildskärm och Arbete med kroppen som verktyg

;

E-learning

Arbetsmiljö - grundutbildning

;

E-learning

Patientnära arbete

;

Rehabilitering

Rehabilitering för chefer

;

Hälsa

Stresshantering - stödsamtal i grupp

;

Hälsa

Stresshantering med KBT

;