Just nu är det högt tryck på vår telefoni. Vi ber våra kunder att i första hand göra sitt ärende online. Här kan du göra sjuk- och friskanmälanändra och avboka tid eller för frågor kontakta oss. Frågor om covid-19 hänvisas till www.1177.se


Bli kund

Som kund hos Previa får arbetsplatsen tillgång till bred expertkunskap, evidensbaserade tjänster och digitala verktyg som underlättar ert långsiktiga arbetsmiljöarbete, medarbetarhälsa och ledarskap.

Med rikstäckande leverans och tjänster för både medarbetare, chefer och organisationen som helhet utvecklar vi verksamheten och skapar resultat som hjälper er att nå era verksamhetsmål.

Våra experter hjälper er till exempel med lagstadgade hälsoundersökningar, ledarskapsutveckling, stresshantering, hälsostatistik, rådgivning, rehabilitering, arbetsmiljöutbildning och mycket mer. Vi har lösningar som passar alla företag och verksamheter, stora som små. 

Har verksamheten färre än 100 anställda? 

Fyll i dina uppgifter så skickar vi ett avtalsförslag

Har verksamheten fler än 100 anställda?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Previa i Lund

Previa i siffror


  • Bildades 1984 och ingår  sedan 2014 i Falck Group. 
  • Previa har 1 000 medarbetare på över 90 orter över hela landet.
  • 60% av våra kunder är privata företag och 40% är offentliga verksamheter. 
  • Ca 8 000 företag och organisationer med 1 200 000 anställda använder Previas tjänster. 
  • Previas omsättning 2019 uppgick till 1,1 mdkr.