Vi har gjort en uppgradering av previa.se Har du problem att ladda sidan eller använda online tjänsterna rensa cache och starta om din webbläsare. Gör så här.


Previa Livet & Jobbet

En blogg om jobbet, livet, forskning och sambanden som gör ett hållbart arbetsliv.

Läs in fler