Arbetsmiljö - grundutbildning

Arbetsmiljö - grundutbildning online riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och behöver kunskap om hur din verksamhet ska arbeta för att följa Arbetsmiljölagens krav på en trygg arbetsplats.

E-utbildning

Utbildningen berör såväl fysiska som organisatoriska och sociala aspekter av hur du skapar en säker arbetsmiljö med tydliga rutiner och en välinformerad, kompetensutbildad organisation.

Utbildningen består av ca 3 timmars föreläsning, övningsuppgifter och praktiska case. Vi rekommenderar att cirka 6–8 timmar avsätts för genomförande. Innehållet motsvarar ca 2,5 dagars traditionell, lärarledd utbildning. När du genomfört utbildningen kan du starta Diplomeringen. Vid avklarat diplomeringstest har du möjlighet att ladda ner ett diplom i pdf-format.

Mer om innehållet

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifter
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Samverkan för god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
 • Arbetsgivarens ansvar, medarbetarens uppgifter och skyddsombudets uppdrag
 • Belastningsergonomi
 • Ekonomiska aspekter av ohälsa i arbetslivet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Risker och åtgärder vid ensamarbete
 • Våld och hot i arbetet
 • Första hjälpen och krisstöd

Pris 

1 200 kronor exklusive moms per licens.

Beställ här