Vi är Sveriges ledande företagshälsa

Rehabilitering

Sjuk och Frisk

Ledarskap

Teamutveckling

Arbetsmiljö

Arbetsmiljörond

Skapa en hållbar arbetsplats

Skapa en arbetsplats där det finns rum för kreativitet, hållbarhet och effektivitet. Ta del av Previas rikstäckande tjänster och långa expertkompetens. Allt för att ni smidigt ska kunna skapa en hållbar arbetsplats där chefer och medarbetare tidigt kan se sambanden och alltid vara ett steg före.

Se tjänster

Öka din kunskap om arbetsmiljö

Öka din kunskap om arbetsmiljö

Satsa på företagets kompetensutveckling med utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och rehabilitering. Previa har längre utbildningar, kortare kurser och öppna seminarium runt om i landet. Välj vad som passar organisationen, chefen och medarbetaren.

Se utbildningar 

I blickfånget

Kraftig ökning av chefers ohälsa

Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under 2018 främst på grund av en kraftig uppgång av psykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa. Medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.

Läs mer

Previa lanserar anmälan online för Sjuk och Frisk-kunder

Från första februari 2019 får 170.000 medarbetare och 400 Sjuk och Frisk-kunder möjlighet att göra sjuk- och friskanmälan online på Previas hemsida. Onlinetjänsten är ett komplement till anmälan via telefon och aktiveras först efter överenskommelse med Previa.

Läs mer