Vi är Sveriges ledande företagshälsa

För medarbetare

Ändra tid och avbokning

För beställare

Vanliga frågor

Skapa en hållbar arbetsplats

Skapa en arbetsplats där det finns rum för kreativitet, hållbarhet och effektivitet. Ta del av Previas rikstäckande tjänster och omfattande expertkompetens. Allt för att ni enkelt ska kunna skapa en hållbar arbetsplats där chefer och medarbetare tidigt kan se sambanden och vara steget före.

Se och beställ tjänster

Öka din kunskap om arbetsmiljö

Öka din kunskap om arbetsmiljö

Satsa på företagets kompetensutveckling med utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och rehabilitering. Previa har längre utbildningar, kortare kurser och öppna seminarium runt om i landet. Välj vad som passar organisationen, chefen och medarbetaren.

Se utbildningar 

I blickfånget

Medicinska kontroller i arbetslivet

I de nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft från första november 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller. Att bedöma medarbetarens risk för ohälsa genom en riskbedömning är förutsättningen för att kunna veta om en medicinsk kontroll behövs.

Läs mer