Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


För ett hållbart arbetsliv för alla

För medarbetare

Ändra tid och avbokning

För beställare

Vanliga frågor

Stöd till arbetsplatsen under corona

Previa erbjuder utökat stöd, tjänster och utbildning för hela företaget och för enskilda medarbetare – både med anledning av omställningar på arbetsplatsen och av att många jobbar hemma. För att undvika resande kan vi leverera många tjänster online.

 

Helhetskoncept ger stöd vid hemarbete

Previas Jobba hemma-koncept hjälper chefer att uppnå en hållbar arbetsmiljö även när medarbetarna arbetare hemifrån.

Öka din kunskap om arbetsmiljö

Kvinna sitter på café med mobil och take away kaffe

Öka din kunskap om arbetsmiljö

Satsa på företagets kompetensutveckling med utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och rehabilitering. Previa har längre utbildningar, kortare kurser och öppna seminarium runt om i landet. Välj vad som passar organisationen, chefen och medarbetaren.

Se utbildningar 

I blickfånget

Uppdaterad tjänst för bedömning av arbetsförmåga

Previas tjänst Arbetsförmågeutredning har vidareutvecklats för att ge ett helhetstäckande stöd till arbetsgivaren genom hela processen och byter namn till Teambaserad arbetsförmågebedömning.

Läs mer

Ta reda på hälsoläget med ny webbenkät

Med Previas hälso- och arbetsmiljöenkät får chefen en heltäckande bild av hälsoläget på individ och gruppnivå. Medarbetarna fyller i enkäten och ser omgående sitt resultat direkt online. Efter behov erbjuder Previa både analys och uppföljande insatser i Previas Jobba hemma-koncept.

Läs mer