Ett hållbart arbetsliv för alla

Jobba hemma

Ändra tid och avbokning

För beställare

Vanliga frågor

Samtalsstöd via onlinebesök

Stöd till arbetsplatsen under corona

Previa erbjuder utökat stöd, tjänster och utbildning för hela företaget och för enskilda medarbetare – både med anledning av omställningar på arbetsplatsen och av att många jobbar hemma. För att undvika resande kan vi leverera många tjänster online.

 

Helhetskoncept ger stöd vid hemarbete

Previas Jobba hemma-koncept hjälper chefer att uppnå en hållbar arbetsmiljö även när medarbetarna arbetare hemifrån.

Öka din kunskap om arbetsmiljö

Kvinna sitter på café med mobil och take away kaffe

Öka din kunskap om arbetsmiljö

Satsa på företagets kompetensutveckling med utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och rehabilitering. Previa har längre utbildningar, kortare kurser och öppna seminarium runt om i landet. Välj vad som passar organisationen, chefen och medarbetaren.

Se utbildningar 

I blickfånget

Onlinetjänst ger medarbetare råd om hälsa

Previas tjänst Hälsosamtal online ger medarbetare stöd och möjlighet att möta våra experter online för att från ett brett hälsoperspektiv prata om sitt mående och hur det kan förbättras.

Läs mer

Stora skillnader i hur medarbetare upplever arbete hemifrån

Pressmeddelande 20210325. Det är stora kontraster kring hur man upplever att arbeta hemifrån. Bland de som trivs med att jobba hemma tycker 64 procent att balansen i livet är bättre – av de som däremot inte trivs med att arbeta hemma är siffrorna i princip omvända. Och endast en av tio av dem som inte trivs med att jobba hemma tycker att de sociala kontakterna fungerar. Det visar Previas hälso- och arbetsmiljöundersökning som 2 088 personer från hela landet svarat på.

Läs mer