Om coronaviruset: Har du frågor om covid-19 ring 113 13 eller läs mer på vår informationsida om coronaviruset
Nu är det många som ringer.  Du kan ändra och avboka tid online. För andra frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Rehabplaneraren

Previas onlinetjänst Rehabplaneraren ger stöd för chefer att ta sitt rehabiliteringsansvar och tillsammans med medarbetaren göra en plan för återgång till arbete vid sjukskrivning. Rehabplaneraren ger också stöd för HR att följa upp och möta de krav som finns i rehabiliteringsprocessen.

Stöd och rehabilitering

Med hjälp av Rehabplaneraren gör chefen och medarbetaren tillsammans en rehabiliteringsplan. Här dokumenteras medarbetarens behov och förutsättningar för att må bra och klara av återgång tillbaka till arbetet vid sjukskrivning eller nedsatt arbetsförmåga.

Rehabplaneraren ger också möjlighet för HR att följa hälsoläget i verksamheten och att stödja chefernas arbete med rehabilitering och tidiga insatser.

Genom tjänsten får HR och chefer överblick över hela verksamheten och kan på ett enkelt sätt följa upp frånvarotrenden, planerade insatser och ger analysunderlag för förebyggande åtgärder.

Rehabplaneraren är en webbaserad tilläggstjänst till Previas onlinetjänst Sjuk och Frisk som ger ökad funktionalitet och möjlighet till dokumentation i statistikverktyget.

Så går verktyget Rehabplaneraren till

Rehabplaneraren innehåller två delar: Välmåendekoll och Återgång till arbetet.

Välmåendekoll

Planen används när medarbetare har behov av någon form av rehabilitering i samband med arbetet. Det kan vara både vid kort- och långtidsfrånvaro eller vid behov av förebyggande åtgärder.

Plan för återgång till arbete

Här sammanställer chefen den formella rehabiliteringsplanen som är baserad på de lagstadgade krav som följs upp av Försäkringskassan. Den upprättade planen kan skrivas ut och skickas till Försäkringskassans inläsningscentral vid behov.

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.