Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Våra tjänster

Välj vad du är intresserad av och läs mer om varje tjänst. Vi har tjänster för medarbetaren och chefen, för gruppen och hela organisationen. Här kan du både beställa och utforska vad vi kan hjälpa till med.

Onlinetjänster med webbokning

NYHET: Efter beställining av dessa onlinetjänster får du som chef eller din medarbetare en direktlänk för tidsbokning online.

Stödsamtal online

Vägledning och avlastning till medarbetare som upplever stress, inte mår bra eller genomgår en kris. Samtalsstödet sker genom videosamtal på datorn eller med Previas app i mobilen.

Rådgivning rehab online för chefer

Stöd för dig som chef i rehabiliteringsfrågor av rehabsamordnare. Samtalsstödet sker med videosamtal online.

Rådgivning ergonomi online

Här får medarbetaren rådgivning om belastningsbesvär och ergonomi på arbetsplatsen av en ergonom / fysioterapeut. Rådgivningen sker med videosamtal online.


Beställ och läs mer om våra tjänster under varje kategori

Rådgivning

Hälsa och livsstil

Rehabilitering och stöd

Lagstadgade undersökningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Organisations- och ledarstöd

Utbildning och inspiration

Ergonomi

Vaccination och provtagning

Nyanställning

Krisstöd

Digitala tjänster


Aktuellt just nu


Jobba hemma – ett koncept som ger stöd vid hemarbete

Previas helhetskoncept hjälper chefer att uppnå en hållbar arbetsmiljö även när medarbetarna arbetare hemifrån.