Just nu är det högt tryck på vår telefoni. Vi ber våra kunder att i första hand göra sitt ärende online. Här kan du göra sjuk- och friskanmälanändra och avboka tid eller för frågor kontakta oss. Frågor om covid-19 hänvisas till www.1177.se


Våra tjänster

Välj vad du är intresserad av och läs mer om varje tjänst. Vi har tjänster för medarbetaren och chefen, för gruppen och hela organisationen. Här kan du både beställa och utforska vad vi kan hjälpa till med.

Onlinetjänster med webbokning

NYHET: Efter beställning av dessa onlinetjänster får du som chef eller din medarbetare en direktlänk för tidsbokning online.

Hälsosamtal online

Stöd för ökat välmående till medarbetare om livsstil, arbetsbelastning och återhämtning. Samtalet sker online med hälsoutvecklare, företagssköterska eller fysioterapeut.

Stödsamtal online

Vägledning och avlastning till medarbetare som upplever stress, inte mår bra eller genomgår en kris. Samtalet sker online med psykolog eller beteendevetare.

Rådgivning rehab online för chefer

Stöd för dig som chef i rehabiliteringsfrågor av rehabsamordnare. Samtalsstödet sker med videosamtal online.

Rådgivning ergonomi online

Här får medarbetaren rådgivning om belastningsbesvär och ergonomi på arbetsplatsen av en ergonom / fysioterapeut. Rådgivningen sker med videosamtal online.


Beställ och läs mer om våra tjänster under varje kategori

Rådgivning

Hälsa och livsstil

Rehabilitering och stöd

Lagstadgade undersökningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Organisation och ledarskap

Utbildning och inspiration

Ergonomi

Vaccination och provtagning

Nyanställning

Krisstöd

Digitala tjänster