Våra tjänster

Ta del av våra tjänster för medarbetare, chefer och organisationer. Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete

;

Arbetsmiljö

Arbetsmiljörond - skyddsrond

;

Arbetsmiljö

Asbestanalys

;

Arbetsmiljö

Belastningsergonomi

;

Ledarskap

CBMT

;

Ledarskap

Handledning och stöd för chefer

;

Hälsa

HealthWatch

;

Hälsa

Hälso- och arbetsmiljöprofil

;

Hälsa

Hälsoundersökning

;

Arbetsmiljö

Konflikthantering

;

Krishantering

Krisstödstjänster

;

Hälsa

Lagstadgade undersökningar

;

Ledarskap

Ledarskapsutbildning

;

Ledarskap

OBM

;

Arbetsmiljö

Organisatorisk och social skyddsrond

;

Online

Rådgivning online

;

Rehabilitering

Sjuk och frisk

;

Hälsa

Sovhjälpen

;

Hälsa

Stresshjälpen

;

Ledarskap

Teamutveckling

;

Krishantering

Utredning av kränkande särbehandling

;

Hälsa

Vaccination

;