Våra tjänster

Ta del av våra tjänster för medarbetare, chefer och organisationer. Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering.

Rehabilitering

Arbetsförmåge-utredning

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete

Arbetsmiljö

Arbetsmiljörond - skyddsrond

Arbetsmiljö

Asbestanalys

Ledarskap

CBMT Mindfulness

Rehabilitering

Förstadagsintyg

Ledarskap

Handledning och stöd för chefer

Hälsa

HealthWatch

Hälsa

Hälso- och arbetsmiljöprofil

Hälsa

Hälsoundersökning

Arbetsmiljö

Konflikthantering

Krishantering

Krisstöd

Hälsa

Lagstadgade hälsoundersökningar

Ledarskap

Ledarskapsprogram

Hälsa

Massage på jobbet

Hälsa

Mental träning online

Ledarskap

OBM

Arbetsmiljö

Organisatorisk och social skyddsrond

Rehabilitering

Rehabplaneraren

Rehabilitering

Rehabsamordning

Arbetsmiljö

Riskbedömning av ergonomisk belastning

Online

Rådgivning online

Rehabilitering

Sjuk och frisk

Hälsa

Stresshantering online

Rehabilitering

Stödsamtal vid rehabilitering

Hälsa

Sömnskola online

Ledarskap

Teamutveckling

Krishantering

Utredning av kränkande särbehandling

Hälsa

Vaccination