Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


Våra tjänster

Ta del av våra tjänster för medarbetare, chefer och organisationer. Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöbedömning vid datorarbete

;

Arbetsmiljö

Arbetsmiljörond - skyddsrond

;

Arbetsmiljö

Asbestanalys

;

Arbetsmiljö

Belastningsergonomi

;

Ledarskap

CBMT

;

Ledarskap

Handledning och stöd för chefer

;

Hälsa

HealthWatch

;

Hälsa

Hälso- och arbetsmiljöprofil

;

Hälsa

Hälsoundersökning

;

Arbetsmiljö

Konflikthantering

;

Krishantering

Krisstödstjänster

;

Hälsa

Lagstadgade undersökningar

;

Ledarskap

Ledarskapsutbildning

;

Ledarskap

OBM

;

Arbetsmiljö

Organisatorisk och social skyddsrond

;

Online

Rådgivning online

;

Rehabilitering

Sjuk och frisk

;

Hälsa

Sovhjälpen

;

Hälsa

Stresshjälpen

;

Ledarskap

Teamutveckling

;

Krishantering

Utredning av kränkande särbehandling

;

Hälsa

Vaccination

;