Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Sjuk och Frisk

Med Previa Sjuk och Frisk kan medarbetare, dygnet runt, göra anmälan online eller på telefon och prata med erfarna sjuksköterskor och få sjukvårdsrådgivning. Utöver det sköter Sjuk och Frisk bland annat sjuk- och VAB anmälan, planering av eventuell rehabilitering och vägledning för chefer i ärenden som rör medarbetare.

Stöd och rehabilitering

Sjuk och Frisk ger rådgivning och hantering av korttids- och långtidssjukskrivning för medarbetare och chefer. Tjänsten vänder sig till medarbetare, arbetsgivare och chefer. 

Sjuk och Frisk är ett verktyg för effektiv frånvarohantering. Som arbetsgivare slipper du resurskrävande administration samtidigt som Previas hälsorådgivning hjälper medarbetare att bli friska. Tjänsten skapar samtidigt beslutsunderlag för arbetsmiljöarbetet, och ger överblick över sjukfrånvarons orsaker. Det gör det enkelt att ha koll på rehabiliteringsbehov och bemanningsplanering.

Så går verktyget Sjuk och Frisk till

 1. Medarbetaren gör en sjukanmälan

  Sjukanmälan, eller VAB-anmälan, görs snabbt och enkelt i verktyget som är tillgängligt dygnet runt, alla dagar om året online eller via telefon.
 2. Medarbetaren får rådgivning av en sjuksköterska

  I samband med insjuknandet får medarbetaren prata med en erfaren sjuksköterska som ger medicinska råd. Därefter kontaktas medarbetaren kontinuerligt kring hälsotillståndet med fortsatt rådgivning och uppföljning.
 3. Previa kontaktar Försäkringskassan

  Previa sköter kontakten med Försäkringskassan vilket underlättar för både medarbetaren och dig som chef eller arbetsgivare.
 4. Följ snabbt och enkelt upp alla samlade frånvaroärenden

  För att underlätta för dig som chef finns alla frånvaroärenden samlade i ett statistikverktyget, där du snabbt och enkelt kan få en överblick över samtliga ärenden. Du kan bland annat se registrerade ärenden, frånvaroorsak, beräknad återkomst och friskanmälan. I statistikverktyget får du också tillgång till statistikrapporter med en överskådlig bild över exempelvis totala frånvarodagar på grund av sjukdom och VAB, frånvarotillfällen, upprepad korttidsfrånvaro och långtidssjukskrivningar.

Följande ingår i Sjuk och Frisk

 • Sjuk- och VAB-anmälan via telefon med sjukvårdsrådgivning dygnet runt alla dagar året om.

 • Möjlighet att friskanmäla via webbapplikation för mobil, autotjänst i telefon eller personlig service.

 • Direktrapportering till chef och andra informationsmottagare via SMS, e-post och webbtjänst.

 • Uppföljning under frånvaroperioden och påminnelse om läkarintyg.

 • Tidiga tecken skickas till ansvarig chef och rehabsamordnare vid risk för ohälsa eller rehabiliteringsbehov. Det kan exempelvis handla om arbetsrelaterad frånvaro, upprepad korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.

 • Anmälan till Försäkringskassan vid VAB eller dag 15 vid sjukskrivning som är längre än 14 dagar.

 • Statistik och rapporter i realtid gällande frånvaro via webbtjänst.

Vill du göra sjukanmälan?


Sjuk- och friskanmälan dygnet runt:
Anmälan online 
eller på 0771-22 21 11

Vill du veta mer om Sjuk och Frisk-tjänsten eller få support:
Om Sjuk och Frisk

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.