Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Previas handbok för ett hållbart arbetsliv

I Previas handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av vår erfarenhet och ger våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer. Årets upplaga 2018 har fyra nya kapitel bland annat med tips om aktivitets­baserat arbetssätt och kränkande särbehandling.

Nyhet

En ny upplaga av Handboken för ett hållbart arbetsliv kommer att finnas att ladda ned och beställa under oktober 2020.

Du hittar alla tips även här under Ett hållbart arbetsliv

Med Previas handbok för ett hållbart arbetsliv vill vi på ett konkret sätt bidra med kunskap och tips för att skapa arbetsplatser där människor mår bra och presterar.

I den nya upplagan har vi lagt till flera ­kapitel, bland annat tar vi upp aktivitets­baserat arbetssätt, den digitala arbets­miljön, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Handboken är tänkt att fungera både som inspirationskälla för insatser i vardagen och som checklista för den som vill arbeta långsiktigt och systematiskt med sin organisation, sitt ledarskap och sina medarbetares hälsa – vare sig det sker med stöd av en företagshälsa eller inte.

Här tar vi bland annat upp hur organisationer och företag kan utveckla ledarskapet och hur de kan skapa en god fysisk och social arbetsmiljö. Handboken innehåller också konkreta tips om hur man hanterar stress och ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och psykisk ohälsa.