Rådgivning online

Ta del av vår rådgivning online för att snabbt och effektivt få svar på dina frågor om arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Direkt från din mobil, surfplatta eller dator kan du få konsultation från Previas experter.

Online


Onlinerådgivningen riktar sig till både arbetsgivare och medarbetare. Det är ett bra och smidigt alternativ till fysiska besök hos företagshälsan vid:

  • enklare inledande bedömning eller rådgivning
  • uppföljning, där inte fysisk undersökning eller sjukskrivning krävs
  • bedömningssamtal, stödsamtal, rådgivning, motiverande samtal och hälsorådgivning.

Prata med Previas experter online

Genom ett videomöte via dator, telefon eller surfplatta kan du få direktkontakt med Previas experter. Enkelt och smidigt kan du prata med våra arbetsmiljöingenjörer, företagssköterskor, företagsläkare, psykologer, beteendevetare, rehabsamordnare och organisationskonsulter. De ger dig vägledning och förslag på förbättringar för din organisation, dina medarbetare och den arbetsmiljö du dagligen är en del av. Upp till fem personer kan delta samtidigt i Previa Onlinebesök.


Arbetsmiljöingenjörer online

Med våra arbetsmiljöingenjörer får du förslag på insatser för en förbättrad arbetsmiljö och svar på frågor som exempelvis rör buller, vibrationer, belysning, ventilation och luftkvalitet.

För dig som chef kan en enkel konsultation med en arbetsmiljöingenjör vara ett stöd, som snabbt och smidigt svarar på dina frågor kopplat till den fysiska arbetsmiljön och medarbetare som eventuellt har besvär med den.  

Företagssköterska och företagsläkare online

Previas företagssköterskor och företagsläkare utreder, ger råd och stöd vid besvär som påverkar arbetet. Det kan exempelvis vara psykiska besvär, luftvägsbesvär eller besvär med smärta i rörelseapparaten som upplevs ha samband med arbetsmiljön.

Vid medicinska besvär som påverkar arbetet, oavsett om besvären har uppkommit på grund av arbete eller på grund av faktorer utanför arbetet, så är det viktigt att rätt insatser vidtas. 

Psykolog och beteendevetare online

Previas psykologer och beteendevetare är nära till hands när medarbetare visar symtom på stress, har drabbats av en kris eller behöver stöd av förebyggande insatser. 

När en medarbetare av olika orsaker inte verkar må bra på arbetsplatsen kan både chefer och medarbetare behöva stöd i att vidta rätt åtgärder. Genom Previas psykologer och beteendevetare kan ni få snabb tillgång till effektiv behandling.

Vid ett första videosamtal görs bedömning av problembilden och situationen, för att tydliggöra vad som kan och behöver göras för att medarbetaren ska behålla eller återfå sin arbetsförmåga. Insatserna kan bestå av fortsatta videosamtal, alternativt en fördjupad bedömning och behandling.

Rehabsamordnare online

Rehabsamordnare från Previa är tillgängliga för både chefer och medarbetare vid symtom på nedsatt arbetsförmåga, eller vid tidiga signaler på ohälsa med risk för sjukskrivning.

Med en rehabsamordnare kan faktorer som påverkar medarbetarens arbetsförmåga identifieras, effektiva åtgärder kan planeras, genomföras och följas upp. Även chefer har möjlighet att få rådgivning och stöd genom konsultation.

Organisationskonsult online

Previas organiationskonsulter är där när du som chef behöver stöd i utvecklingsprocessen för organisationen som helhet. Du kan också ta kontakt med oss om du behöver råd i hur du hanterar frågor i en arbetsgrupp eller med enskilda medarbetare.

Du får snabbt tillgång till konsulation och expertrådgivning, i syfte att få medarbetare och organisationen att fungera bättre mot ett eller flera gemensamma mål.

Fysioterapeut/Ergonom online

Genom ett videomöte med våra fysioterapeuter/ergonomer kan både du som chef och din medarbetare få stöd i att vidta rätt åtgärder vid exempelvis belastningsbesvär eller få stöd vid ergonomiska frågeställningar på arbetsplatsen.

Besvär kan uppkomma på grund av en olämplig arbetsställning eller en felaktig arbetsplatsutformning. Vad kan göras för att minska och förebygga besvär? Genom ett videomöte med en fysioterapeut/ergonom ger vi råd, utreder och ger stöd.

  

Vill du veta mer om våra tjänster?

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss


Vill du beställa?

Är du behörig beställare på ditt företag och vill göra en nybokning eller beställa tjänst? Använd våra säkra formulär:  Beställa tjänster


Har du en fråga?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?

Kom igång med onlinebesök


Med fyra enkla steg är du igång med ditt onlinebesök. 

Läs hur och få svar på de vanligaste frågorna här. 

Om onlinebesök