Våra tjänster

Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering – för alla medarbetare, chefer och organisationer.

Välj önskad tjänst under respektive kategori.

Använder ditt företag Mina Sidor?
Beställ då genom att logga in

Hälsa och livsstil

Stöd och rehabilitering

Lagstadgade undersökningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Organisations- och ledarstöd

Utbildning och inspiration

Nyanställning

Rådgivning

Ergonomi

Vaccination och provtagning

Krisstöd