Provtagning med blodprov i armvecket

Covid-19 antikroppstest

Provtagning för antikroppar mot covid-19 med analys i medicinskt laboratorium.

Previa erbjuder provtagning av antikroppar mot covid-19 på:

Gruppnivå – med grupprapport och/eller samlad provtagning av hel personalgrupp (fler än 10 personer)

Individnivå – genom egen beställning av medarbetaren.

Resultat på gruppnivå ger arbetsgivaren en nulägesbild av andelen medarbetare som har genomgått covid-19 sjukdom och kan ha utvecklat immunitet. Resultatet kan användas vid riskbedömning och bemanningsplanering.

Tillförlitlighet och läkarintyg

Analysen av antikroppar för covid-19 (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar) uppfyller mer än 99% specificitet och mer än 90 procent sensitivitet tre veckor efter symtomdebut.

Medarbetaren ska ha haft symptom och varit symptomfri i tre veckor för att provtagning ska kunna påvisa resultat. Det är fortfarande oklart om individer t ex med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.

Genomgången covid-19 ger sannolikt ett visst immunologiskt skydd och minskad risk för att återinsjuka i närtid, med det är oklart om antikropparna ger fullt skydd mot nytt insjuknande vid nyexponering för SARS-CoV-2. 

Därför behöver skyddsåtgärder på arbetsplatsen forsätta att tillämpas för att minska risken för smitta enligt gällande rekommendationer.

Läkarintyg om provtagning inför till exempel utlandresa kan utställas som tillval.

Rådgivning till chef eller medarbetare om förhållningssätt till arbetsåtergång och arbetsuppgifter kan också väljas som tillval.   

Previa erbjuder provtagning av antikroppar mot covid-19 med utgångspunkt från aktuell forskning inom covid-19 och gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Så går provtagningen till

  • Provtagningen görs genom blodprov och utförs av företagssköterska på Previa.
  • Provet analyseras av medicinskt laboratorium och svar erhålls inom 2–5 arbetsdagar.
  • Provsvaret återkopplas skriftligt genom säkert e-postmeddelande med medicinsk rådgivning om testresultatet. 
  • Som tillval och efter medarbetarens samtycke kan rapport sammanställas på organisationsnivå till företaget.

Pris

Provtagning inklusive individuell återkoppling via e-post: 1 090 SEK per test.
Rådgivning (tillval): Företagsläkare enligt timtaxa.
Grupprapport (tillval): 1 200 SEK per sammanställning.
Läkarintyg (tillval): 750 SEK per test.  

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om provtagning för antikroppar mot covid-19.

Om covid-19 antikroppstest

Beställ antikroppstest

Välj tjänst…

Samtycke till att provresultatet meddelas arbetsgivaren

Läkarintyg om provtagning (kostnad tillkommer)

Rådgivning för chef eller medarbetare (kostnad tillkommer)


Vid gruppbeställning bifoga personalista, och ev. intygsdress.

Avtal om tjänsten


Vill du att medarbetarna ska få tillgång till provtagning för antikroppar mot covid-19 behöver avtalsansvarig beställare bekräfta att verksamheten vill utnyttja och beställa tilläggstjänsten.

Beställ antikroppstest


Här kan medarbetare göra egen beställning eller chefer gör gruppbeställning för provtagning av antikroppar mot covid-19.