Riskbedömning av ergonomisk belastning

Arbetsmiljö och arbetsuppgifter med fysisk belastning är en risk för ohälsa. Previa erbjuder belastningsergonomisk riskbedömning som ett stöd för en väl utformad och hållbar arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Tjänsten är baserad på krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete och Belastningsergonomi. Föreskrifterna beskriver bland annat att arbetsgivaren ska bedöma om det finns ergonomiska risker i arbetsmiljön och åtgärda de risker som framkommer.

Att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar, och att åtgärda dem, skapar förutsättningar för arbetstagare som trivs, som håller i längden och kan utföra ett bra arbete. Att genomföra en riskbedömning är detsamma som att leta efter möjligheter att förbättra arbetsmiljön och verksamheten.

Så går riskbedömningen till

  1.  Du som chef blir kontaktad av en ergonom

    När du som chef beställt tjänsten blir du kontaktad av en ergonom. Tillsammans planerar ni uppdraget utifrån er verksamhet.

  2. Bedömningen bokas in och genomförs

    Bedömningen på plats i verksamheten görs av en ergonom – och ofta i samverkan med chef, medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningen kan göras med olika avgränsningar och med relevanta checklistor. En fördjupad bedömning kan göras.

  3. Förslag på förbättringar

    Ni får en sammanställd rapport med resultatet från bedömningen samt förslag till förbättringar.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?

Liknande tjänst


Går ni vår utbildning i belastningsergonomi hjälper våra experter er att förankra Arbetsmiljöverkets föreskrifter i er verksamhet och bryter ned dem kopplat till era utmaningar och förbättringsområden.

Utbildning i Belastningsergonomi