Om coronaviruset: Har du frågor om covid-19 ring 113 13 eller läs mer på vår informationsida om coronaviruset
Nu är det många som ringer.  Du kan ändra och avboka tid online. För andra frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Aktuell information om coronaviruset / covid-19

Informationen uppdaterad 20200331. Här hittar du allmänna råd för företag och information om det nya coronaviruset till chefer och medarbetare. Previa följer löpande utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Nyhet

Aktuella rekommendationer 2020-03-31

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög (2020-03-10). Samtidigt bedöms risken som fortsatt mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den utvecklade spridningen av covid-19 som utgår från WHO och ECDC samt de rapporterade svenska fallen.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber. 
 • Avstå från att göra icke-nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Förbjud har införts för allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Regleringen är bindande och överträdelser är straffsanktionerade.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att undvika resor inom Sverige som inte är nödvändiga att genomföra, samtidigt avråder UD från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.

För att skydda personer över 70 år råder Folkhälsomyndigheten att begränsa kontakten med äldre så långt det är möjligt under pågående smittspridning i samhället.

Nationellt informationsnummer

Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen / covid-19. Nu kan den som vill ställa frågor ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten samlar löpande frågor och svar om coronaviruset / covid-19 på sin webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Frågor och svar om coronavirus (covid-19)

Allmänna råd till företag och arbetsgivare

Som arbetsgivare är det viktigt att löpande hålla sig informerad om utvecklingen, att göra bedömning om vilka arbetsuppgifter eller situationer där det finns risk för att medarbetare kan utsättas för coronaviruset och att möta frågor och oro i personalgruppen. 

 • Arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån rekommenderas att överväga distansarbete för att dämpa spridningen i synnerhet i Stockholmsregionen.
 • På grund av mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige uppmanas alla att stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Undvik sociala kontakter som riskerar att sprida smitta och stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
 • Tillfälliga förändringar i sjukförsäkringsreglerna finns beskrivna på Försäkringskassan

För specifika fall ges följande råd:

 • Medarbetare som har besökt en plats där smittspridning pågår
  För medarbetare som återvänt från område där personer har blivit sjuka av coronaviruset gäller det allmänna rådet att hålla avstånd till andra personer och tvätta händerna noggrant. I övrigt kan man agera och arbeta som normalt.
 • Medarbetare som uppvisar symptom
  Om en medarbetare visar symptom med hosta och feber ska personen av smittskyddsskäl stanna hemma eller gå hem från jobbet och kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 – särskilt om man befinner sig i någon av storstadregionerna eller är hemkommen från utlandsesa.
 • Medarbetare som konstaterats smittad
  Om en medarbetare har konstaterats smittad med covid-19 kommer sjukvården ge medarbetaren instruktion om vilka åtgärder som ska vidtas att till exempel minska smittspridning. 
 • Medarbetare som kan ha exponerats för smitta
  Om en eller flera medarbetare identifieras i samband med smittspårning kan bemanningen på arbetsplatsen påverkas negativt. För att minska spridningen av covid-19, kan smittskyddläkare som försiktighetsårgärd belägga medarbetare med hemkarantän, även om man känner sig frisk. I dessa fall har medarbetare rätt att få smittbärarpenning.

För varje arbetsplats är det bra att på förhand utse kontaktpersoner vid smittskyddsinsatser, exempelvis platschef med personalansvar och skyddsombud.

– – –

Vi följer utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppdaterar informationen på denna sida löpande.

Tips till arbetsplatsen

Arbeta hemma lika bra som på jobbet

Allt fler jobbar hemifrån för att minska smittspridning i samhället. Att göra det bästa av situationen och se över hemarbetsplatsen är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan.

Läs mer

Så hanterar du covid-19 oro och rädsla

Oro och rädsla har följt i spåren av covid-19-utbrottet och framför allt osäkerheten är drabbande, både på arbetsplatsen och i privatlivet. I sådana här situationer är det viktigt att hantera sin oro och fokusera på det som är viktigt för dig som individ och för oss alla i samhället.

Läs mer

Coronakrisen – Previas stöd till arbetsplatsen


Vi erbjuder telefonrådgivning, onlinebesök och stöd för chefer, HR och medarbetare i frågor om coronakrisen och covid-19.

Råd om hygien


Affisch med råd för att undvika att bli smittad finns att ladda ned från Folkhälsomyndigheten.

Så tvättar du händerna


Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk.