Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Aktuell information om coronaviruset / covid-19

Informationen uppdaterad 20200525. Här hittar du allmänna råd för företag och information om det nya coronaviruset till chefer och medarbetare. Previa följer löpande utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Nyhet

Aktuella rekommendationer 2020-05-25

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög (2020-03-10). Samtidigt bedöms risken som fortsatt mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den utvecklade spridningen av covid-19 som utgår från WHO och ECDC samt de rapporterade svenska fallen.

Folkhälsomyndigheten, ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.

Förbjud har införts för allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Regleringen är bindande och överträdelser är straffsanktionerade.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att undvika resor inom Sverige som inte är nödvändiga att genomföra, samtidigt avråder UD från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.

För att skydda personer över 70 år råder Folkhälsomyndigheten att begränsa kontakten med äldre så långt det är möjligt under pågående smittspridning i samhället.

Allmänna råd till företag och arbetsgivare

Som arbetsgivare är det viktigt att löpande hålla sig informerad om utvecklingen, att göra bedömning om vilka arbetsuppgifter eller situationer där det finns risk för att medarbetare kan utsättas för coronaviruset och att möta frågor och oro i personalgruppen. 

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Råden gäller fram till 31 december.

 • Ge information till medarbetare, kunder och andra besökare.
 • Undvik att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel och markerar avstånd på golvet.
 • Håll digitala möten.
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handsprit.
 • Medarbetare som varit hemma med förkylningssymptom ska stanna hemma minst 48 timmar efter man har blivit helt symptomfri.
 • Tillfälliga förändringar i sjukförsäkringsreglerna finns beskrivna på Försäkringskassan

För specifika fall ges följande råd:

 • Medarbetare som uppvisar symptom
  Om en medarbetare visar minsta symptom med hosta och feber ska personen av smittskyddsskäl stanna hemma eller gå hem från jobbet. Kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 om besvären plötsligt förvärras mycket eller om andningsbesvär uppstår vid vila.
 • Medarbetare som konstaterats smittad
  Om en medarbetare har konstaterats smittad med covid-19 kommer sjukvården ge medarbetaren instruktion om vilka åtgärder som ska vidtas att till exempel minska smittspridning. I vissa fall har medarbetare rätt att få smittbärarpenning.

Nationellt informationsnummer

Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen / covid-19. Nu kan den som vill ställa frågor ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten samlar löpande frågor och svar om coronaviruset / covid-19 på sin webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Frågor och svar om coronavirus (covid-19)

– – –

Vi följer utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppdaterar informationen på denna sida löpande.

Tips till arbetsplatsen

Stora avstånd kräver nära ledarskap

När andelen hemmaarbetare ökar förändras även chefens förutsättningar. Att leda medarbetare som jobbar hemifrån kräver tydlighet och en kontinuerlig dialog med hela gruppen. Att som chef ta hand om sig själv blir också viktigare än någonsin.

Läs mer

Arbeta hemma lika bra som på jobbet

Allt fler jobbar hemifrån för att minska smittspridning i samhället. Att göra det bästa av situationen och se över hemarbetsplatsen är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan.

Läs mer

Så hanterar du covid-19 oro och rädsla

Oro och rädsla har följt i spåren av covid-19-utbrottet och framför allt osäkerheten är drabbande, både på arbetsplatsen och i privatlivet. I sådana här situationer är det viktigt att hantera sin oro och fokusera på det som är viktigt för dig som individ och för oss alla i samhället.

Läs mer

Coronakrisen – Previas stöd till arbetsplatsen


Vi erbjuder telefonrådgivning, onlinebesök och stöd för chefer, HR och medarbetare i frågor om coronakrisen och covid-19.

Råd om hygien


Affisch med råd för att undvika att bli smittad finns att ladda ned från Folkhälsomyndigheten.

Så tvättar du händerna


Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk.