Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


""

Bli kund hos Previa

Ni får då tillgång till våra experter inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, rehabilitering och krishantering. Ni får en stor bredd av tjänster som effektiviserar och förbättrar er verksamhet på många plan. Med Previa blir ert arbete enklare.

Fyll i din förfrågan