Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


Utbildningar

Vi erbjuder allt från öppna kurser till företagsanpassade utbildningar över hela landet. Våra utbildare är både kursledare och konsulter med erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Alla fria frukostföreläsningar och seminarier hittar du under din ort

E-learning

ONLINE Arbeta med kroppen som verktyg

;

E-learning

ONLINE Arbete med härdplaster och Allergiframkallande kemiska produkter

;

E-learning

ONLINE Arbete vid bildskärm

;

E-learning

ONLINE Arbete vid bildskärm + Arbete med kroppen som verktyg

;

E-learning

ONLINE Arbetsmiljö - grundutbildning

;

E-learning

ONLINE Patientnära arbete

;