Utbildningar

Vi erbjuder allt från öppna kurser till företagsanpassade utbildningar över hela landet. Våra utbildare är både kursledare och konsulter med erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Alla fria frukostföreläsningar och seminarier hittar du under din ort

E-learning

ONLINE Arbeta med kroppen som verktyg

E-learning

ONLINE Arbete med härdplaster och Allergiframkallande kemiska produkter

E-learning

ONLINE Arbete vid bildskärm

E-learning

ONLINE Arbete vid bildskärm + Arbete med kroppen som verktyg

E-learning

ONLINE Arbetsmiljö - grundutbildning

E-learning

ONLINE Patientnära arbete