Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare

Sjukskrivningar för influensasymptom ökar

Pressnyhet 20200319: Fortsatt är förkylningssymptom den dominerande sjukskrivningsorsaken. Samtidigt ökar nu sjukskrivningar för influensasymptom, dock från låga nivåer. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Nyhet

– Många som ringer upplever en oro för utvecklingen och tar de egna symtomen på allvar och sjukskriver sig för att minska risken för smittspridning, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Tillströmningen av nya frånvaroanmälningar för sjukdom och VAB uppgick även på onsdagen till betydligt högre nivåer än normalt. Den stadiga ökningen av sjukskrivningar och VAB-anmälningar gör att korttidsfrånvaron sammantaget fortsätter öka.

Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak

– Utvecklingen gör att korttidsfrånvaron ökar ganska dramatiskt. Den är nu cirka åtta procent, normalt ligger korttidsfrånvaron på cirka två procent, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro. 

Sedan mitten av mars har Previa löpande publicerat statistik från Previa Sjuk och Frisk. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Maria Steneskog Nyman, talesperson i beteendevetenskapliga frågor, +46 (0)70- 683 47 62, maria.steneskog.nyman@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, lennart.sohlberg@previa.se