Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Influensanvaccination

Förbered inför influensan

Snuva, hosta, feber och värk i kroppen. Snart är årets influensasäsong här och från och med mitten av november finns vaccin tillgängligt. För de som tillhör en riskgrupp är det extra viktigt att vaccinera sig.

Nyhet

Influensaviruset är ett mycket smittsamt virus som sprids genom hosta och nysningar eller vid kontakt med någon som är sjuk. Symtomen, med snuva, hosta, feber och värk i kroppen, liknar de vid andra luftvägsinfektioner, men kan leda till allvarliga komplikationer för vissa riskgrupper.

Årets vaccinationer startar i mitten av november, något senare än vanligt, vilket beror på Världshälsoorganisationen WHO:s försenade beslut kring vilka vaccinstammar som ska ingå i vaccinerna. 

Som arbetsgivare kan det finnas anledning att erbjuda influensavaccination, speciellt om man har medarbetare som befinner sig i någon av riskgrupperna.

– Arbetsgivare ska i första hand överväga ett erbjuda vaccin till anställda som hör till de medicinska riskgrupperna, säger Urban Svensson, centralt medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Vaccination av stora grupper anställda, menar Urban Svensson, kan däremot inte garanteras minska sjukfrånvaron givet att det förekommer många andra förkylningsvirus vintertid – det finns mer än 400 olika förkylningsvirus. Man kan dock minska risken för att bli smittad genom att tvätta och sprita händerna ofta, klä sig varmt och försöka undvika de som är sjuka.

Influensavaccin ger inte ett 100-procentigt skydd, delvis på grund av att det är svårt att pricka helt rätt när det kommer till att förutse vilken influensastam som kommer dominera. De som insjuknar trots vaccination får dock ofta lindrigare symtom och färre komplikationer.

Riskgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa

  • Personer över 65 år
  • Gravida i andra och tredje trimestern
  • Personer med kroniska sjukdomar 
  • Hjärt- eller lungsjukdom
  • Instabil diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Lever- eller njursvikt
  • Kraftig övervikt eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen 

Vaccination på Previa och på arbetsplatsen

Vill du erbjuda dina medarbetare vaccination mot årets influensa? Välkommen att höra av dig till oss på Previa för mer information. Vi utför bokade vaccinationstider på enheten eller vaccination på er arbetsplats – om det är många som önskar vaccineras.

Hitta Previa nära dig

Tips i förkylningstider


Så här års är det många som drabbas av förkylning. Med hjälp av enkla medel som att tvätta händerna ofta och kanske använda handsprit kan man undvika att bli smittad.

Hur länge ska man stanna hemma när man är förkyld?

Minst så länge som du har feber. Var hemma så länge du nyser och snörvlar, men enbart torrhosta behöver inte vara smittsam.