Skriv utSkriv ut

Nordea Kundcenter Företag i Eskilstuna lyckades sänka den totala sjukfrånvaron med nästan en fjärdedel under ett år. Framgången är bland annat ett resultat av bättre planering – vilket i sin tur leder till minskad stress och bättre hälsa.

Nordea - minskad stress gav bättre hälsa
Utmaning
Hög sjukfrånvaro
Lösning
Sjuk- och Friskanmälan som ger bättre kontroll och planering
Resultat
Hälsosammare arbetsplats och sänkt sjukfrånvaro

Nordea Kundcenter Företag i Eskilstuna var tidigare en stressfylld arbetsplats med hög sjukfrånvaro trots ett fokuserat hälsoarbete. Därför bestämde sig ledningen för att göra en kraftansträngning för att höja frisknärvaron.

Anslöt sig till Sjuk- och Friskanmälan


Nordea anslöt sig till Previas Sjuk- och Friskanmälan med målet att med rätt typ av information kunna förbättra situationen för medarbetarna.

Och precis så blev det. Anna Berg som är gruppchef på Nordea Kundcenter Företag får nu snabb information från Previa om hur sjukfrånvaron i arbetsgruppen ser ut, och kan därmed planera bättre.

– Den effektivare resursplaneringen resulterar i mindre stress för personalen, vilket i sin tur leder till en friskare arbetsgrupp, konstaterar hon.

Färre långtidssjukskrivningar - bättre hälsa

Under de fyra och ett halvt åren som tjänsten använts har antalet sjukfrånvarodagar per anställd och år som mest minskat med 23,6 procent. Dessutom har sammanlagt femto

"Den effektivare resursplaneringen resulterar i mindre stress för personalen"

Anna Berg, gruppchef, Nordea
n personer färre blivit långtidssjukskrivna jämfört med tidigare. Även korttidsfrånvaron på företaget har minskat.

– Jag sätter det i samband med att man sjukanmäler sig till en sjuksköterska som kan ge råd, säger Anna Berg.

Hon medger även att det kan bero på att hon med hjälp av statistik från Sjuk- och Frisktjänsten fått indikationer på när hon som chef behöver agera.

Hon får medhåll av Karin Näselius, företagssköterska på Previa i Eskilstuna.

– En långtidssjukskrivning föregås ofta av upprepad korttidsfrånvaro, vilket vi har chans att uppmärksamma med Sjuk- och Friskanmälan, säger hon.

Hälsa i fokus

Nästa steg är att skapa en hälsoorganisation i företaget, som ska få hälsan att bli en mer central del i medarbetarnas liv.

– Nu gäller det att öka kunskapen om hur man kan förebygga och motverka att kroppen tar skada av arbetet, säger Anna Berg.


Text: Helén Bjurberg Foto: Jenny Gaulitz 
Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.