Välkommen till Sveriges ledande företagshälsa Anpassade kartläggningar ger bättre underlag om hälsa och arbetsmiljö

Anpassade kartläggningar ger bättre underlag om hälsa och arbetsmiljö

Previa lanserar ny Hälso- och arbetsmiljöprofil för individ och arbetsplats
1
Ny tjänst Ta nytt grepp om sociala arbetsmiljön

Ta nytt grepp om sociala arbetsmiljön

Previa lanserar organisatorisk skyddsrond
3
Nya föreskrifter Krafttag mot stress och psykisk ohälsa

Krafttag mot stress och psykisk ohälsa

Föreskrifter ställer krav på arbetsgivarna.
5
Inspiration Kerstin Anderson, CFO, och Lars-Gunnar Almryd, vd på IL Recycling

Utvecklande ledarskap

Med en tydlig gemensam ledarskapsfilosofi vill IL Recycling lyfta sitt ledarskap.
7
Psykosocial arbetsmiljö Tre steg till en hållbar och lönsam arbetsmiljö

Tre steg till en hållbar och lönsam arbetsmiljö

Förebygg psykisk ohälsa och stress-relaterade problem. Satsa på den psykosociala miljön.
9
Skapa en postiv arbetsmiljö Aktivitetsbaserade kontor

Aktivitetsbaserade kontor

Bra arbetsmiljö för många, men inte för alla.
11
Motverka Riskbruk Alkohol svår fråga för arbetsplatsen

Alkohol svår fråga för arbetsplatsen

Nya metoder underlättar tidig insats.
13
NY TJÄNST ACT för medarbetare

Nu lanserar Previa ACT för medarbetare

Ett handlingsinriktat träningsprogram för mental hälsa
15
TEMA: SKOLAN Arbetsmiljön får nytt fokus i skolan

Arbetsmiljön får nytt fokus i skolan

Granskning hjälper både elever och lärare
17
UTBLICK: Sveriges radio Sveriges Radio

SR tar itu med stress i arbetslivet

Unga kvinnliga medarbetare mer utsatta
19
Utveckla ditt ledarskap Bättre ledarskap allt viktigare

Bättre ledarskap allt viktigare

Att satsa på ledarskapsutveckling får stor betydelse för medarbetarnas motivation och hälsa
21
Skapa en positiv arbetsmijö Tips för hemmakontoret

Tips för hemmakontoret

De viktigaste sakerna för dig och arbetsgivaren att tänka på när du arbetar hemma
23
Den mänskliga faktorn Företagets främsta framgångsfaktor

Företagets främsta framgångsfaktor

Utveckla potentialen i din viktigaste resurs
25
Vårt Erbjudande Effektivisera din organisation

Effektivisera din organisation

Läs mer...
27
Vårt erbjudande Utveckla ditt ledarskap

Utveckla ditt ledarskap

Läs mer...
29
Engagera dina medarbetare

Engagera dina medarbetare

Läs mer...
31
Skapa en positiv arbetsmiljö

Skapa en positiv arbetsmiljö

Läs mer...
33
Previa nära dig
3
1
3

Previa Play: Iggesunds Bruk. För att bruket skulle kunna fortsätta producera världens bästa kartong behövde de hjälp att utveckla sin kultur och sitt ledarskap. Nu har de jobbat med ledar- och medarbetarskap i ett av totalt tre år.

Fler filmer >5
7
9