Välkommen till Sveriges ledande företagshälsa Välkommen till våren kurser inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap

Välkommen till våren kurser inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap

Se hela utbudet av utbildningar och e-learning eller boka din plats.
1
Inspiration Jobba säkert eller inte alls hos Fortum

Jobba säkert eller inte alls hos Fortum

Nollvision med beteendebaserad säkerhet
3
Inspiration Social arbetsmiljö i fokus på Indexator

Social arbetsmiljö i fokus på Indexator

Delaktighet skapade mjukare arbetsplats
5
Inspiration Stresshantering med mindfulness

Stresshantering med mindfulness

Sveriges Radio skapar balans med CBMT
7
Tips och råd Aktivitetsbaserat arbete och arbetsplats

Aktivitetsbaserat arbete och arbetsplats

Ladda ned Previas guide gratis
9
Utveckla ditt ledarskap Ta teamarbetet till en ny nivå

Ta teamarbetet till en ny nivå

Previas koncept för att skapa en hållbar och högpresterande teamorganisation
11
Tips & Råd Previa handbok för ett bättre arbetsliv

Previa handbok för ett bättre arbetsliv

Våra bästa tips till Sveriges arbetsplatser
13
Inspiration  Ledarskapsresa ger bruket enad kraft

Ledarskapsresa ger bruket enad kraft

Iggesunds bruk utvecklar kultur och ledarskap
15
Inspiration Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap

Gemensam ledarskapsfilosofi på IL Recycling
17
Inspiration Hälsa är en ledarskapsfråga

Hälsa är en ledarskapsfråga

Stena Recycling gör hälsa till en ledarskapsfråga.
19
Skapa en hållbar arbetsplats Ta grepp om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Ta grepp om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Ett stöd för arbetsgivare att efterleva de nya föreskrifterna 2015:4 och utveckla arbetsmiljön
21
Nya föreskrifter Krafttag mot stress och psykisk ohälsa

Krafttag mot stress och psykisk ohälsa

Föreskrifter ställer krav på arbetsgivarna.
23
Profilen Psykisk ohälsa fångas upp väldigt sent

Psykisk ohälsa fångas upp väldigt sent

Intervju med professor Irene Jensen.
25
Psykosocial arbetsmiljö Tre steg till en hållbar och lönsam arbetsmiljö

Tre steg till en hållbar och lönsam arbetsmiljö

Förebygg psykisk ohälsa och stress-relaterade problem. Satsa på den psykosociala miljön.
27
Den mänskliga faktorn Företagets främsta framgångsfaktor

Företagets främsta framgångsfaktor

Utveckla potentialen i din viktigaste resurs
29
Vårt Erbjudande Effektivisera din organisation

Effektivisera din organisation

Läs mer...
31
Vårt erbjudande Utveckla ditt ledarskap

Utveckla ditt ledarskap

Läs mer...
33
Engagera dina medarbetare

Engagera dina medarbetare

Läs mer...
35
Skapa en positiv arbetsmiljö

Skapa en positiv arbetsmiljö

Läs mer...
37
Previa nära dig
3
Välkommen att ringa Previa måndag–fredag 7:30–17:00

077-123 00 00

Sjuk- och friskanmälan – dygnet runt: 077-122 21 11

1
3
5

Previa Play: Effektiva Team. Att jobba i effektiva team kan öka produktiviteten och samtidigt sänka stressen i organisationen. Genom ett samarbete med den brittiske professorn Michael West erbjuder Previa nu en framgångsrik metod för att skapa högpresterande team.

Fler filmer >7
9
11