Välkommen till Sveriges ledande företagshälsa Ta grepp om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Ta grepp om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Ett stöd för arbetsgivare att efterleva de nya föreskrifterna 2015:4 och utveckla arbetsmiljön
1
Nytt koncept Effektiva Team

Previa lanserar Effektiva Team

Skapa hållbara och högpresterande team
3
Nya föreskrifter Krafttag mot stress och psykisk ohälsa

Krafttag mot stress och psykisk ohälsa

Föreskrifter ställer krav på arbetsgivarna.
5
Utbildning Arbetsmiljöutbildning ger AFA-stöd

Arbetsmiljöutbildning ger AFA-stöd

För chefer och ombud i privata företag
7
ny utgåva 2016 – fri att beställa Handbok för ett bättre arbetsliv

Handbok för ett bättre arbetsliv

Våra bästa tips till Sveriges alla chefer
9
Inspiration Kerstin Anderson, CFO, och Lars-Gunnar Almryd, vd på IL Recycling

Utvecklande ledarskap

Med en tydlig gemensam ledarskapsfilosofi vill IL Recycling lyfta sitt ledarskap.
11
Psykosocial arbetsmiljö Tre steg till en hållbar och lönsam arbetsmiljö

Tre steg till en hållbar och lönsam arbetsmiljö

Förebygg psykisk ohälsa och stress-relaterade problem. Satsa på den psykosociala miljön.
13
Skapa en postiv arbetsmiljö Aktivitetsbaserade kontor

Aktivitetsbaserade kontor

Bra arbetsmiljö för många, men inte för alla.
15
Motverka Riskbruk Alkohol svår fråga för arbetsplatsen

Alkohol svår fråga för arbetsplatsen

Nya metoder underlättar tidig insats.
17
NY TJÄNST ACT för medarbetare

Nu lanserar Previa ACT för medarbetare

Ett handlingsinriktat träningsprogram för mental hälsa
19
TEMA: SKOLAN Arbetsmiljön får nytt fokus i skolan

Arbetsmiljön får nytt fokus i skolan

Granskning hjälper både elever och lärare
21
UTBLICK: Sveriges radio Sveriges Radio

SR tar itu med stress i arbetslivet

Unga kvinnliga medarbetare mer utsatta
23
Utveckla ditt ledarskap Bättre ledarskap allt viktigare

Bättre ledarskap allt viktigare

Att satsa på ledarskapsutveckling får stor betydelse för medarbetarnas motivation och hälsa
25
Skapa en positiv arbetsmijö Tips för hemmakontoret

Tips för hemmakontoret

De viktigaste sakerna för dig och arbetsgivaren att tänka på när du arbetar hemma
27
Den mänskliga faktorn Företagets främsta framgångsfaktor

Företagets främsta framgångsfaktor

Utveckla potentialen i din viktigaste resurs
29
Vårt Erbjudande Effektivisera din organisation

Effektivisera din organisation

Läs mer...
31
Vårt erbjudande Utveckla ditt ledarskap

Utveckla ditt ledarskap

Läs mer...
33
Engagera dina medarbetare

Engagera dina medarbetare

Läs mer...
35
Skapa en positiv arbetsmiljö

Skapa en positiv arbetsmiljö

Läs mer...
37
Previa nära dig
3
1
3

Previa Play: Indexator Rotator Systems. Delaktighet skapade mjukare arbetsplats i Vindeln. Indexator Rotator Systems tog hjälp av Previa för att säkra arbetsmiljön med Organisatorisk och social skyddsrond.

Fler filmer >5
7
9