Kerstin Anderson, vice vd och CFO och Lars-Gunnar Almryd, vd på  IL Recycling. Foto:Christoffer Edling.

Skriv utSkriv ut

Med ett utvecklande ledarskap och en tydlig gemensam ledarskapsfilosofi vill IL Recycling lyfta sitt ledarskap till ännu högre nivåer. Tillsammans med Previa har de initierat ett ledarutvecklingsprogram som ska pågå året ut men redan nu märks en tydlig förändringskraft.

Med knappt 700 medarbetare i Sverige och Polen har IL Recycling en rikstäckande verksamhet med många mindre enheter. Möjligheterna är stora i och med att miljömedvetandet vuxit, men samtidigt ställer marknadens snabba förändringstakt nya krav på organisation och ledarskap.

– Med tanke på att vår verksamhet är så utspridd blir det lätt att det uppstår olika kulturer inom företaget. Vad vi vill göra är att skapa en gemensam syn på ledarskap och utifrån det utveckla effektiva ledarskapsbeteenden för ökad motivation och framgång.
Vi har jobbat med ledarskap tidigare, men nu ville vi nå djupare och vi insåg att vi behövde ta hjälp i det, säger Kerstin Anderson, vice Vd och CFO på IL Recycling.

Sedan början av året har IL Recycling arbetat med Previa i ett ledarskapsutvecklingsprogram för sin svenska verksamhet som leds av Mikal Björkström, leg. psykolog och affärsansvarig för Organisation & Ledarskap marknadsområde Norr. Previa arbetar i uppdraget med organisationskonsulter från flera geografiska områden för att möta IL Recyclings geografi. Helen Rosander och Erik Hellman från Stockholm, Anders Gustavsson från Uppsala och Nalika Tjärnberg från Umeå.

Programmet omfattar cirka 50 chefer och bygger på sex utvecklingsdagar under 2015. För varje deltagare upprättas en individuell handlingsplan med övningar och uppgifter mellan träffarna.

Mikal Sjöström, Previa. Foto: Johan Guneus.– Det är mycket fokus på dialog och träning, snarare än teori. Ledarskap handlar mycket om att skapa goda relationer, om att hjälpa medarbetarna och skapa förutsättningar för en självgående motivation. Det handlar om att förstå effekterna av sitt ledarskap och hur man genom egen utveckling och reflektion kan bidra till nya effekter, säger Mikal Björkström

Utmaningen ligger ofta i att omvandla teoretisk kunskap till praktik och förändrat beteende. Lars-Gunnar Almryd, Vd på IL Recycling, nämner, till exempel, vikten av återkoppling.

– Alla vet att återkoppling är viktigt, men det behöver inte betyda att man faktiskt ger återkoppling. Det är ett område som jag vill förbättra hos mig själv. Ofta är intentionen där, men så hamnar man i tidsnöd och så glöms det bort. För att bli bättre på återkoppling måste man förändra sitt beteende. Det kan handla om att bli bättre på att fånga upp tillfällena, och om att skapa tillfällen, säger han.

IL Recycling kontaktade Previa efter att ha hört Mikal Björkström föreläsa på en seminariedag om Ledarskap och Hälsa förra våren. När man sedan skulle gå vidare och köpa in tjänsten var det just Previas praktiska inställning som fällde avgörandet.

– Previas programidé tar sin utgångspunkt i forskning och teori om effektivt ledarskap men har sedan en praktisk ansats med koppling till vardagliga situationer vilket passar oss bra. Vi tror på att träning ger färdighet, även när det kommer till ledarskap, säger Kerstin Anderson.

Inför den första sammankomsten fick alla medarbetare fylla i en enkät om sin chefs ledarskapsbeteenden, som sedan ligger till grund för individuella utvecklingsplaner. På träffarna delas gruppen in i mindre grupper om tio, där man blandar chefer med olika bakgrund och från olika verksamheter.– Det är en väldig kraft i att alla går samma program samtidigt. Det är också positivt att träffa och samarbeta med kollegor från andra håll i organisationen vilket leder till ökad förståelse och kunskap, säger Kerstin Anderson.

Programstarten var i mars och programmet avslutas i november. De första reaktionerna har varit positiva.

– Det har varit ett väldigt positivt gensvar och ett stort engagemang. Vi betonar att det handlar om utveckling, och att det är en investering i var och en som individ, men också en investering i IL Recycling. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till motivation, glädje och framgång på jobbet, säger Lars-Gunnar Almryd.Om IL Recycling


IL Recycling har rikstäckande verksamhet i Sverige och finns även i Polen. Verksamheten täcker hela återvinningsprocessen – från analys, insamling och transport till sortering, bearbetning och leverans av returråvara till industrin.  Bolaget har knappt 700 anställda och omsatte förra året 1.9 miljarder kronor.Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.