Nya föreskrifterna sätter fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Skriv utSkriv ut

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ställer tuffare krav på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling står i centrum. Dessutom kommer 2 000 arbetsplatsinspektioner att genomföras under hösten för att kontrollera att arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress.

Sedan 2010 har kurvan över antalet sjukskrivna pekat brant uppåt och nu tas krafttag för att vända trenden. I september släppte Arbetsmiljöverket nya föreskrifter för att minska antalet sjukskrivningar relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (tidigare kallad psykosocial arbetsmiljö).

generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem på Arbetsmiljöverket. Foto: Hans ALm– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, säger Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Även tidigare fanns regler gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i arbetsmiljölagen, men reglerna är nu samlade och förtydligade. Den nya föreskriften fokuserar på förebyggande och systematiskt hälsoarbete, det vill säga att kartlägga risker och vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av sjukdom. 


För att få bukt med stressrelaterad sjukfrånvaro krävs kunskap och information. Arbetsmiljöverket startar därför en omfattande informationskampanj och genomför också cirka 2,000 arbetsplatsinspektioner i oktober för att kontrollera arbetsgivarnas arbete med att förebygga stressjukdomar.

– Förra året var det sex av tio arbetsplatser som inte uppfyllde kraven på att förebygga arbetsrelaterad stress. Därför har vi även nya branscher som vi inspekterar i år, säger Britt-Marie Henriksson, Britt-Marie Henriksson, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Branscher i speciellt fokus är taxibolag och magasinering inom transportbranschen, juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, kommunikations- och informationsbranschen och öppenvården.

Branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har tillsammans med Karolinska Institutet tagit fram omfattande riktlinjer för att stötta det förebyggande arbetet. Riktlinjerna är ett verktyg för att förebygga och åtgärda ohälsa som ger arbetsgivarna ett forskningsbaserat arbetssätt kring dessa frågor.

Urban Svensson, Centralt Medicinskt Ledningsansvarig på Previa.– Innehållet i riktlinjerna är bra och bekräftar i mycket Previas sätt att arbeta. Speciellt pekar man på vikten av ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som, tillsammans med arbetsplatsnära insatser, är Previas huvuduppdrag, säger Urban Svensson, medicinskt ledningsansvarig läkare på Previa.

Red.anm: De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

>> Läs föreskriften i sin helhet på Arbetsmiljöverket
>> Ny tjänst: Organisatorisk och social arbetsmiljörond

Arbetsgivarens ansvar enligt de nya föreskrifterna är att:

  1. Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurser ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  2. Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.
  3. Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp. Källa: Arbetsmiljöverket
Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.