""

Vad vi gör

Previa är Sveriges ledande företagshälsa. Vår vision är att skapa ett hållbart arbetsliv för alla. För att upprätthålla den visionen arbetar vi med kvalitet och miljö. Vi är experter och certifierade inom våra specialistområden.

Previa är auktoriserad företagshälsa. Vi utgår ifrån de riktlinjer som är framtagna i Företagshälsans riktlinjegrupp. Det innebär att vi arbetar evidensbaserat och följer aktuell lagstiftning. Riktlinjerna innehåller det främjande och förebyggande arbetet, samt det efterhjälpande och rehabiliterande.

Vi är specialister på vad medarbetare behöver för att kunna skapa resultat i en verksamhet. Vad chefer behöver för att kunna leda sig själva och sina medarbetare för att skapa resultat. Men även vad verksamheter behöver göra för att skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att använda sin kompetens, nå mål och utveckla sin verksamhet.

Bra arbetsmiljö är ingen slump

Previas roll i det främjande och förebyggande arbetet är att agera som extern arbetsmiljöspecialist genom att:

 • Utforma och implementera förutsättningar för en hållbar och god arbetsmiljö som förebygger ohälsa.
 • Utbilda inom hälso- och arbetsmiljöområdet.
 • Göra kartläggningar och riskbedömningar.
 • Föreslå och genomföra insatser på arbetsplatsen som underlättar arbetet med att skapa en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger ohälsa.
""

Previa ser sambanden

Sambandet mellan friska medarbetare och effektivitet är tydligt. Ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete omfattar alla nivåer: organisation, grupp och indivder.

 • Chefer spelar en nyckelroll när det gäller att minska stressen och åstadkomma ett bra arbetsmiljöarbete.
 • Upplevelsen av bristen på krav/kontroll på arbetsplatsen har samband med sämre kvalitet och fler fel i arbetet.
 • God organisatorisk och social arbetsmiljö ger bättre fysisk och psykisk hälsa, bättre trivsel, lägre personalomsättningar, färre sjukskrivningar samt mer engagemang och bättre prestationer. 
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete är lönsamt.
 • Investering i medarbetares hälsa skapar högre produktivitet.
 • Orättvisor på jobbet kan göra oss sjuka.
 • Stress smittar och kan skapa kollektiv stress på arbetsplatsen. Så fokusera på arbetsmiljön när du vill minska stressen.
Previa gör det enkelt för dig att skapa ett hållbart arbetsliv.

Carina Reidler, vd på Previa

Previas digitala satsning

Previas verksamhetsområde för digitala tjänster underlättar arbetsgivarens och chefens arbete att säkra och utveckla god hälsa och hållbar arbetsmiljö. Vi uppdaterar oss hela tiden om ny teknik för att göra det så enkelt som möjligt för er att få kontakt och återkoppling, beställa tjänster, se er statistik och använda våra digitala tjänster – när och var det passar bäst. Våra digitala tjänster gör det smidigt för dig att komma i kontakt med våra expertkompetenser, oavsett var du än befinner dig. 

Ett hållbart arbetsliv


Vi har gjort det enkelt för dig att börja med arbetsmiljöarbetet! Under "Ett hållbart arbetsliv" finns konkreta tips inom allt som rör arbetsmiljö och ledarskap till hälsa, rehabilitering och krishantering.

Börja med arbetsmiljöarbetet