Stresshantering - stödsamtal i grupp

Stresshantering i grupp där deltagare med samma typ av stressrelaterade besvär träffas tillsammans med en beteendevetare eller psykolog.

Hälsa Rehabilitering Utbildning

Previas beteendevetare och psykologer startar löpande samtalsgrupper för personer med liknande stressrelaterad ohälsa.

För vem

Stresshanteringskursen vänder sig till dig som upplever att stressen påverkar dig negativt och du får en ökad kunskap, stöd och verktyg i att förändra din situation. Du får även lära dig finna en bättre balans mellan arbete-, fritid- och privatliv.

Efter stresshanteringskursen

Genom stresshanteringskursen får du en ökad kunskap om stress, förståelse för vilka faktorer som bidrar till den egna stressen och vägledning i att genomföra de förändringar som krävs för att må bättre.

Utbildningens innehåll

Innehåll och omfattning för stresshantering anpassas efter deltagarnas behov beroende på vilken typ av stressrelaterade besvär som deltagarna har.

Innan start blir varje deltagare kontaktad av samtalsledaren för en individuell konsultation.

Kurslängd

Varierar beroende på grupp.

Mer information om aktuella kurser finns under länkarna för respektive tillfälle/ort. 

Pris

Timdebitering enligt avtal.

Villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor före utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Previa förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan anpassas efter verksamhetens specifika behov och förutsättningar. Genomförandet kan då också ske på den egna arbetsplatsen eller i Previas lokaler.

Kontakta oss här för mer information och offert.