Stresshantering - stödsamtal i grupp

Stresshantering i grupp där deltagare med samma typ av stressrelaterade besvär träffas tillsammans med en beteendevetare eller psykolog.

Hälsa Rehabilitering Utbildning

Previas beteendevetare och psykologer startar löpande samtalsgrupper för personer med liknande stressrelaterad ohälsa.

Utbildningens innehåll

Stresshanteringskursen vänder sig till dig som upplever att stressen påverkar dig negativt. Du får ökad kunskap, stöd och verktyg i att förändra din situation. Du får lära dig finna en bättre balans mellan arbete-, fritid- och privatliv. Innehåll och omfattning för stresshantering anpassas efter era behov beroende på vilken typ av stressrelaterade besvär ni har.

Kurslängd

Varierar beroende på grupp. Innan start blir varje deltagare kontaktad av samtalsledaren för en individuell konsultation. Aktuella kurser läggs både upp här och under respektive ort

Efter stresshanteringskursen

Genom stresshanteringskursen får du en ökad kunskap om stress, förståelse för vilka faktorer som bidrar till den egna stressen och vägledning i att genomföra de förändringar som krävs för att må bättre.

Pris

Timdebitering enligt avtal.


Övriga villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Previa förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egna arbetsplats eller i Previas lokaler.

Kontakta oss för mer information och offert.