Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Rehabilitering för chefer

Om en medarbetare blir långtidssjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar för rehabilitering. Med rätt kunskaper går det att tidigt upptäcka signaler på ohälsa. Här får du lära dig att främja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva rehabilitering och arbetsanpassning på ett enkelt sätt.

Rehabilitering Utbildning

Utbildningens innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller har en annan typ av personalansvar och som behöver kunskaper inom rehabiliteringsfrågor. Utbildningen genomförs som föreläsning och varvas med gruppdiskussioner.

  • Från hälsa till minskad arbetsförmåga, upptäck tidiga signaler
  • Det händer vid sjukskrivning 
  • Aktuell lagstiftning och sjukförsäkring
  • Arbetsgivarens respektive medarbetarens ansvar
  • Rehabiliteringspolicy och rutiner
  • Arbetsrättsliga aspekter
  • Effektiv rehabilitering i samverkan

Kurslängd

Halvdag, cirka fyra timmar.

Efter utbildningen

Du ska känna dig trygg i ditt ansvar i rehabiliteringsprocessen och tidigt känna igen faktorer som kan orsaka långvarig försämring av arbetsförmågan. Du får verktyg för att kunna sätta igång förebyggande rehabiliteringsåtgärder som i sin tur bidrar till att minska kostnader för framtida sjukfrånvaro.

Pris

4 240 kronor exklusive moms. Det avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Under utbildningen serveras fika. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.


Övriga villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Previa förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan självklart anpassas efter era specifika behov och förutsättningar. Ni väljer då om ni vill att utbildningen ska hållas på er egna arbetsplats eller i Previas lokaler.

Kontakta oss för mer information och offert.