Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Krisstödsutbildning

Denna onlinekurs ger dig grundläggande kunskap om krisstöd på arbetsplatsen. Du får bland annat lära dig mer om vanliga krisreaktioner och vilka åtgärder som behöver vidtas vid en krishändelse.

Utbildning

Under en heldag går vi igenom grundläggande teoretisk kunskap om kriser och psykosocial krishantering ur ett arbetslivsperspektiv. Du får en inblick i modern krishantering enligt aktuell forskning och vi ger konkreta förslag på hur du som ansvarig kan förstå och stötta medarbetare och grupper i kris.

Utbildningen riktar sig till dig som chef eller skyddsombud som vill få teoretiska kunskaper inom krishantering.

Utbildningen innehåller: 

  • Att vara förberedd på krisen: krishandlingsplan och exempel på krisorganisation
  • Begreppet kris, vad är en kris, exempel på krishändelser
  • Vanliga psykologiska krisreaktioner
  • Krishanteringsinsatser ur ett psykosocialt perspektiv på individ- och gruppnivå
  • Bemötande av en person i kris
  • Ledarskap /chefens roll
  • Informationshantering

Utbildningen leds av psykologerna och krisspecialisterna, Therese Gammer och Sanna Bergström från Falck Healthcare Sverige.

Datum och tid: 16 september 2021, kl. 08:30–16:00, lunch 12:00–13:00
Plats: Online, via Microsoft Teams
Pris: 3900 kr/deltagare (max 20 deltagare)
Språk: Svenska

Ansök om Afa-stöd


För dig som arbetar inom privat sektor finns det möjlighet att ansöka om Afa-stöd för denna utbildning. Läs mer om hur du går tillväga hos Afa-försäkringar.