Utbildning i belastningsergonomi

Alla företag, små som stora, medarbetare som chef, har mycket att vinna på en bra arbetsmiljö. Enligt lagen ska du som arbetsgivare regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vi utbildar er så att ni kan uppnå kriterierna för en hälsosam arbetsplats.

Rehabilitering

Belastningsergonomi är ett område som ingår i kriteriet för en bra arbetsplats. Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ett systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras praktiskt och ställer krav på bland annat riskbedömning av arbetsförhållanden. 

När det gäller belastningsergonomi finns det ytterligare föreskrifter om belastningsergonomi. I dem lyfts krav och vägledning till hur en bra arbetsmiljö skapas. Genom en utbildning hos oss hjälper vi er att förankra föreskrifterna i er verksamhet. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen grundar sig i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och bryter ned dem i utmaningar kopplat till er verksamhet. Den lyfter vilka krav varje arbetsplats har och hur man arbetar efter dem, samt lyfter definitioner som är bra att känna till. Utbildningen leds av våra experter inom området (ergonom och legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast). För att motsvara er verksamhet lyssnar vi in era förväntningar och mål under ett uppstartsmöte, innan vi förbereder utbildningen. 

  • Hur belastningsskador uppkommer och förebyggs.
  • Skonsam arbetsteknik.
  • Hur man stärker kroppens fysiska resurser.
  • Möjligt tillägg på önskemål av er: praktisk övning i lyftteknik, förflyttningsteknik. 

Kurslängd

Genomförandet av utbildningen tar 2 timmar om inget annat anges i diskussion med er.  Möte tillsammans med er som arbetsgivare där vi lyssnar in era behov och utmaningar sker utöver utbildningstillfället. Det kan vara så att ni exempelvis vill komplettera utbildningen med en praktisk övning – så som lyftteknik eller förflyttningsteknik – då förlängs utbildningen med en timme. 

Efter utbildningen

Ni kommer att ha förståelse för vad lagen om belastningsergonomi innefattar, hur koppen fungerar, hur belastningsskador uppkommer och förebyggs. Ni kommer ha kunskap om skonsam arbetsteknik och hur man stärker kroppens fysiska resurser.

Övriga villkor

Max 20 personer åt gången och utbildningen riktar sig till alla anställda. Ni väljer om ni vill att utbildningen ska hållas på er arbetsplats eller i Previas lokaler. Utbildningen kan skräddarsys efter er verksamhets specifika behov och förutsättningar. 

Skicka en förfrågan

Fyll i fomuläret så får vi en indikation på att ni är intresserade. Förfrågan är inte bindande utan mer en enkel och smidig intresseanmälan, så håller vi en dialog efter det.

Riskbedömning av ergonomisk belastning


Riskbedömning av arbetsförhållanden är en del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ett systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Vi stöttar er i det arbetet genom tjänsten:

Riskbedömning av ergonomisk belastning