Arbete med härdplast och allergiframkallande produkter

En halvdagsutbildning som ger dig kunskap för att säkert kunna arbeta med härdplaster/ allergiframkallande kemiska produkter. Du får lära dig om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet på din arbetsplats ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Arbetsmiljö Utbildning

Utbildningen varvar teori med frågor från deltagarna. Vid företagsanpassad utbildning används företagets egna produkter och säkerhetsdatablad för övningsuppgifter.

För vem

Utbildningen riktar sig till personer som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Inga förkunskaper krävs.

Efter utbildningen

Du får kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter och härdplaster, samt vilka hälsorisker produkterna kan innebära. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37a-g.

Utbildningens innehåll

  • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning 
  • Genomgång av afs 2014:43, 37 § a-g
  • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
  • Toxikologi och kemiska hälsorisker 
  • Härdplaster och allergiframkallande substanser 
  • Klassificering och märkning 
  • Skyddsåtgärder

Kurslängd

Cirka fyra timmar.

Material

AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker.

Pris

3 900 kronor. Priset är exklusive moms och avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.

Villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till fyra veckor före utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden.

Fakturering sker innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Previa förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.

Företagsanpassning

Utbildningen kan anpassas efter verksamhetens specifika behov och förutsättningar. Genomförandet kan då också ske på den egna arbetsplatsen eller i Previas lokaler.

Kontakta oss här för mer information och offert.