Utbildningar

Vi erbjuder allt från öppna kurser till företagsanpassade utbildningar över hela landet. Våra utbildare är både kursledare och konsulter med erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Alla fria frukostföreläsningar och seminarier hittar du under din ort

Onlinekurs

Arbeta med kroppen som verktyg

Onlinekurs

Arbete med härdplaster och Allergiframkallande kemiska produkter

Onlinekurs

Arbete vid bildskärm

Onlinekurs

Arbete vid bildskärm / Arbete med kroppen som verktyg

Onlinekurs

Arbetsmiljö – grundutbildning

Onlinekurs

Patientnära arbete