Utbildningar

Vi erbjuder allt från öppna kurser till företagsanpassade utbildningar över hela landet. Våra utbildare är både kursledare och konsulter med erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Alla fria frukostföreläsningar och seminarier hittar du under din ort

Utbildning

Arbeta med kroppen som verktyg Online

Utbildning

Arbete med härdplaster och Allergiframkallande kemiska produkter Online

Utbildning

Arbete vid bildskärm / Arbete med kroppen som verktyg Online

Utbildning

Arbete vid bildskärm Online

Utbildning

Arbetsmiljö – grundutbildning Online

Onlinekurs

Patientnära arbete