Utbildningar

Vi erbjuder allt från öppna kurser till företagsanpassade utbildningar över hela landet. Våra utbildare är både kursledare och konsulter med erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Alla fria frukostföreläsningar och seminarier hittar du under din ort

Hälsa

ACT – Acceptance and Commitment Training

Onlinekurs

Arbeta med kroppen som verktyg

Arbetsmiljö

Arbete med härdplast och allergiframkallande produkter

Onlinekurs

Arbete med härdplaster och Allergiframkallande kemiska produkter

Onlinekurs

Arbete vid bildskärm

Onlinekurs

Arbete vid bildskärm / Arbete med kroppen som verktyg

Onlinekurs

Arbetsmiljö – grundutbildning

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, grundutbildning

Hälsa

HLR-utbildning

Hälsa

MediYoga

Hälsa

Mindfulness – Bas

Hälsa

Mindfulness – standard

Onlinekurs

Patientnära arbete

Rehabilitering

Rehabilitering för chefer

Hälsa

Stresshantering – stödsamtal i grupp

Hälsa

Stresshantering med KBT