Utbildningar

Vi erbjuder allt från öppna kurser till företagsanpassade utbildningar över hela landet. Våra utbildare är både kursledare och konsulter med erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Alla fria frukostföreläsningar och seminarier hittar du under din ort

Hälsa

ACT – Acceptance and Commitment Training

Arbetsmiljö

Arbete med härdplast och allergiframkallande produkter

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, grundutbildning

Hälsa

HLR-utbildning

Hälsa

MediYoga

Hälsa

Mindfulness - BAS

Hälsa

Mindfulness - standard

E-learning

ONLINE Arbeta med kroppen som verktyg

E-learning

ONLINE Arbete med härdplaster och Allergiframkallande kemiska produkter

E-learning

ONLINE Arbete vid bildskärm

E-learning

ONLINE Arbete vid bildskärm + Arbete med kroppen som verktyg

E-learning

ONLINE Arbetsmiljö - grundutbildning

E-learning

ONLINE Patientnära arbete

Rehabilitering

Rehabilitering för chefer

Hälsa

Stresshantering – stödsamtal i grupp

Hälsa

Stresshantering med KBT