Vaccination

Det mest kostnadseffektiva sättet att undvika smittsamma sjukdomar som exempelvis stelkramp, hepatit A, kolera och andra tropiska sjukdomar är vaccination. För att hålla sjukfrånvaro låg hos medarbetare som tillhör riskgrupper som reser och arbetar i andra länder är vaccinering en mycket effektiv metod.

Hälsa

Vaccination är en vanlig åtgärd för att förebygga och minska mikrobiologiska arbetsmiljörisker (AFS 2018:4).

Som arbetsgivare kan du genom Previa erbjuda medarbetare som riskerar smitta i sin arbetsmiljö eller i sitt arbete att få vaccination.

Utöver vaccinationer kan medarbetarna också erbjudas resemedicinsk rådgivning och medicinska kontroller utifrån andra länders hälsokrav.

 För medarbetare som arbetar i riskområden är det extra viktigt att de får rätt vaccin för att undvika smittas av sjukdom.

Det finns flera allvarliga och smittsamma sjukdomar som går att förebygga genom vaccination. För medarbetare som kan ha risk att exponeras för smittämnen i arbetsmiljön är det viktigt för arbetsgivare erbjuder vaccination.

För vem

Riktar sig till medarbetare som till exempel gör utlandsresor i tjänsten, har placering i utlandet eller har ett arbete med risk att exponeras för smittämnen.

Så går vaccineringen till

När du som arbetsgivare beställt vaccinering kommer medarbetaren få en kallelse till Previa. På plats fyller medarbetaren i en hälsodeklaration för att säkerställa att det inte finns medicinska hinder för att ge vaccinet. Finns inga anmärkningar utförs vaccinationen av en sjuksköterska efter läkarordination. Vaccinationen kan genomföras vanligen på en Previaenhet men man kan i vissa fall också avtala om att få leverans på en arbetsplats om flera medarbetare ska vaccineras samtidigt.

Vaccinationen kan genomföras antingen på arbetsplatsen eller på Previa.
Alla vacinationer utförs först efter beställning från arbetsgivaren.

Periodvis erbjuder Previa lokalt drop-in tider för vaccination som informeras för varje ort under Hitta oss

Vaccinationer Previa utför

  • Hepatit A
  • Hepatit B
  • TBE
  • Difteri, Stelkramp och Kikhosta
  • Säsongsinfluensa

 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?