Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Beställning av tilläggstjänst

För att medarbetarna ska få tillgång till provtagning för covid-19 behöver avtalsansvarig beställare bekräfta att verksamheten vill utnyttja och beställa tilläggstjänsten.

Previas provtagning för pågående covid-19 infektion vid Gullmarsplan upphör från och med måndag 1 juni. 

Ansvar för samhällets behov av ändamålsenlig provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens strategi, har nu förtydligats. Sveriges Kommuner och Regioner tar ansvar för genomförandet inom ramen för vårdansvaret inom varje region.

 

 

Ja tack, vi vill få tillgång till provtagning för covid-19 med PCR-test

Har företaget avtal med Previa?

1920x15-padding.png