Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Covid-19 PCR-provtagning med intyg

För arbetsgivare med medarbetare som har behov av intyg om icke-infektion för covid-19 erbjuder Previa PCR-provtagning i Stockholm.

Kapacitetsbrist för covid-19-test


För närvarande råder det samhällsbrist på provtagningsresurser och laboratoriekapacitet för test av pågående covid-19-infektion. 

Tillsvidare kan därför inga bokningar göras för covid-19 PCR-provtagning med intyg.

 

 

Previa erbjuder PCR-provtagning med syfte att intyga att individen ej har pågående covid-19 infektion. Ändamålet kan till exempel vara utlandsresa i tjänsten eller för bedömning om medarbetaren kan återgå i arbete efter sjukfrånvaro med förkylningssymptom.

Provtagning görs endast på medarbetare som är symptomfria.

Previa delar resurser med den allmänna hälso- och sjukvården vilket kan innebära viss begränsning i kapacitet.

Previa hänvisar allmän provtagning för pågående covid-19 infektion till primärvården.

Så går provtagningen till

  1. Beställ provtagning i formuläret nedan.
  2. Bekräftelse med information skickas till chef och medarbetare.
  3. Medarbetare bokar tid via länk i e-post.
  4. Provet tas genom självprovtagning med hjälp av en mjuk pinne med topp som förs in i näsa och svalg. 
  5. Provsvar samt intyg återkopplas med säker e-post till medarbetare och närmsta chef om samtycke finns, 1–2 dagar efter utförd provtagning.

Att tänka på inför provtagningen

Medarbetare ska uppvisa giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Pris

Provtagning inklusive intyg via e-post: 2840 SEK per test.
Vid eventuellt positivt resultat tillkommer kostnad för återkoppling och smittskyddshantering av läkare (timtaxa).

Avtal om tjänsten


För att medarbetarna ska få tillgång till provtagning för covid-19 behöver avtalsansvarig beställare bekräfta att verksamheten vill utnyttja och beställa tilläggstjänsten.