Teamutveckling

De flesta jobbar i dag i arbetsgrupper som samarbetar för att nå verksamhetens mål. Förutsättningarna för samarbetet har avgörande betydelse för framgång och engagemang hos teamet. Detta gäller oavsett om det är en ledningsgrupp, tillfällig projektgrupp eller mer stabil arbetsgrupp.

Ledarskap

Previa hjälper er att skapa effektiva arbetsgrupper och team. Med beprövade metoder lägger vi grunden för effektivt samarbete mellan era medarbetare. När grunden är på plats kan vi skapa en utvecklingsprocess för högre effektivitet och hållbarhet.

Vi vet att verksamheter med väl fungerande och effektiva arbetsgrupper och team är mer produktiva och lönsamma. Och vi vet också att medarbetare i dessa verksamheter är mer engagerade och har bättre hälsa. 

Så går teamutvecklingen till

  1. Kartläggning av teamet och arbetsgruppen

    Först görs en typ av kartläggning för att få en uppfattning om hur arbetsgruppen och teamet fungerar. Fokus ligger ofta på hur arbetsgruppen och teamet uppfattar sitt samspel, hur tydlig målbilden är och hur ledarskapet upplevs.
  2. Plan för utvecklingsprocessen

    Kartläggningen resulterar i en plan som tas fram tillsammans med er. Planen grundar sig i den fortsatta utvecklingsprocessen som exempelvis kan innehålla workshops, utbildningsinsatser och träning i användandet av olika verktyg. Vårt arbetssätt bygger på hög delaktighet och engagemang från både ledare och medarbetare i arbetsgruppen eller teamet. Kartläggningen kan se ut så här:

När det är lämpligt arbetar vi utifrån konceptet Effektiva Team. Konceptet kan vi erbjuda utifrån vår partnerlicens med Aston Organisation Development i Storbritannien. Previa är exklusiv partner i Norden. Konceptet bygger på väl beprövad metodik som har påvisat hög kvalitet och tydliga resultat i genomförda uppdrag och vetenskapliga studier.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss


Vill du beställa?

Är du behörig beställare på ditt företag och vill göra en nybokning eller beställa tjänst? Använd våra säkra formulär:  Beställa tjänster


Har du en fråga?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?