Teamutveckling

På många arbetsplatser jobbar idag de flesta i arbetsgrupper eller team som samarbetar för att nå verksamhetens mål. Förutsättningarna och formerna för samarbetet har avgörande betydelse för framgång och för att skapa engagemang och motivation hos medlemmarna i teamet och gruppen. Detta gäller oavsett om det är en ledningsgrupp, tillfällig projektgrupp eller mer stabil arbetsgrupp.

Ledarskap

Previa kan på olika sätt bidra i utvecklingen av fungerande och effektiva arbetsgrupper och team. Vi kan bidra till att få gruppen och teamet att fungera genom att sätta grunden för effektivt samarbete. När grunden är på plats kan vi skapa en utvecklingsprocess för högre effektivitet och hållbarhet.

Vi vet att verksamheter med väl fungerande och effektiva arbetsgrupper och team är mer produktiva och lönsamma. Och vi vet också att medarbetare i dessa verksamheter är mer engagerade och har bättre hälsa. 

Så går det till

Först görs någon typ av kartläggning för att få en uppfattning om hur arbetsgruppen och teamet fungerar. Utifrån analysen av kartläggningen görs tillsammans med er en plan för den fortsatta utvecklingsprocessen. Kartläggningen kan se ut så här:

Fokus ligger ofta på hur arbetsgruppen och teamet uppfattar sitt samspel, hur tydlig målbilden är och hur ledarskapet fungerar. Den fortsatta utvecklingsprocessen kan innehålla bland annat workshop, utbildningsinsatser och träning i användandet av olika verktyg.
Vårt arbetssätt bygger på hög delaktighet och engagemang från både ledare och medarbetare i arbetsgruppen eller teamet

När det är lämpligt arbetar vi utifrån konceptet Effektiva Team. Konceptet kan vi erbjuda utifrån vår partnerlicens med Aston Organisation Development i Storbritannien. Previa är exklusiv partner i Norden. Konceptet bygger på väl beprövad metodik som har påvisat hög kvalitet och tydliga resultat i genomförda uppdrag och vetenskapliga studier.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?