Arbetsmiljörond - skyddsrond

Det finns olika sätt att undersöka om arbetsmiljön på en arbetsplats är bra eller behöver bli bättre. Arbetsmiljörond - skyddsrond, är ett sätt och kan göras i vilken arbetsmiljö som helst, från gruva till kontor. Det inkluderar bland annat arbetsmiljö generellt, digital arbetsmiljö och aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att undersöka arbetsmiljön med hjälp av en arbetsmiljörond är en del av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syftet med en arbetsmiljörond är att du som arbetsgivare ska hitta det som kan förbättras i arbetsmiljön.

Målet är att det efter ronden ska finnas underlag för insatser som leder till välfungerande arbetsmiljö där hälsa och goda arbetsinsatser främjas. Våra experter hjälper dig att utföra olika typer av arbetsmiljöronder.

Exempelområden som undersöks i en arbetsmiljörond

  • Ljud
  • Ljus
  • Ventilation
  • Klimat
  • Belastningsergonomi
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Beställ Systematiskt arbetsmiljöarbete


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.