Om coronaviruset: Har du frågor om covid-19 ring 113 13 eller läs mer på vår informationsida om coronaviruset
Nu är det många som ringer.  Du kan ändra och avboka tid online. För andra frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Rehabsamordning

Så fort du behöver stöttning i din rehabprocess och med rehabärenden på arbetsplatsen kan du vända dig till våra rehabsamordnare. Du som chef, och dina medarbetare, kan enkelt och effektivt ta ett telefonsamtal med oss – eller ett videosamtal via din dator, mobil eller surfplatta.

Stöd och rehabilitering

En rehabsamordnare hjälper er att ta fram en rehabiliteringsplan. En sådan plan ska finnas på varje arbetsplats och lyfta fram ert arbete med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan vara arbetsträning, ändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen eller utbildning.

Vill du ha hjälp och stöd kan du snabbt och enkelt boka in ett samtal med oss, antingen på plats, via telefon eller online. Du väljer vad som passar dig bäst.

Ta fram rehabiliteringsplan med rehabsamordnare

Våra rehabsamordnare finns nära till hands för både dig som chef och dina medarbetare. Med oss kan du bland annat bolla symtom på nedsatt arbetsförmåga, eller om du ser tecken på ohälsa som du tror kan leda till sjukskrivning.

För att systematiskt förebygga och rehabilitera ohälsa på arbetsplatsen behövs en struktur och plan för rehabilitering. Rehabsamordnaren är en nyckelperson som: 

  • Rekommenderar åtgärder och insatser, på både individ- och organisationsnivå.
  • Utbildar er som arbetsgivare och chef, samt stöttar er i ert rehabansvar. 
  • Avlastar er och tar ett externt ansvar, med till exempel Försäkringskassan eller sjukvården. 
  • Samordnar rehabiliteringsprocessen med utvalda experter från Previa, så som psykologer, arbetsterapeuter, organisationskonsulter etc. 
  • Gör en återkommande inventering av läget på arbetsplatsen. 

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.