Rehabplaneraren

Previas onlinetjänst Rehabplaneraren ger stöd för chefer att ta sitt rehabiliteringsansvar och tillsammans med medarbetaren göra en plan för återgång till arbete vid sjukskrivning. Rehabplaneraren ger också stöd för HR att följa upp och möta de krav som finns i rehabiliteringsprocessen.

Stöd och rehabilitering

Med hjälp av Rehabplaneraren gör chefen och medarbetaren tillsammans en rehabiliteringsplan. Här dokumenteras medarbetarens behov och förutsättningar för att må bra och klara av återgång tillbaka till arbetet vid sjukskrivning eller nedsatt arbetsförmåga.

Rehabplaneraren ger också möjlighet för HR att följa hälsoläget i verksamheten och att stödja chefernas arbete med rehabilitering och tidiga insatser.

Genom tjänsten får HR och chefer överblick över hela verksamheten och kan på ett enkelt sätt följa upp frånvarotrenden, planerade insatser och ger analysunderlag för förebyggande åtgärder.

Rehabplaneraren är en webbaserad tilläggstjänst till Previas onlinetjänst Sjuk och Frisk som ger ökad funktionalitet och möjlighet till dokumentation i statistikverktyget.


Så går verktyget Rehabplaneraren till

Rehabplaneraren innehåller två delar: Välmåendekoll och Återgång till arbetet.

Välmåendekoll

Planen används när medarbetare har behov av någon form av rehabilitering i samband med arbetet. Det kan vara både vid kort- och långtidsfrånvaro eller vid behov av förebyggande åtgärder.

Plan för återgång till arbete


Här sammanställer chefen den formella rehabiliteringsplanen som är baserad på de lagstadgade krav som följs upp av Försäkringskassan. Den upprättade planen kan skrivas ut och skickas till Försäkringskassans inläsningscentral vid behov.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?

Vill du göra sjukanmälan?


Sjuk- och friskanmälan dygnet runt:
Anmälan online 
eller på 0771-22 21 11

Vill du veta mer om Sjuk och Frisk-tjänsten eller få support:
Om Sjuk och Frisk

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.