Aktivera förstadagsintyg

Om du som arbetsgivare har fattat ett beslut om förstadagsintyg för en medarbetare behöver du efter utförd utredning aktivera tjänsten.

Stöd och rehabilitering

Vad är ett förstadagsintyg?

Ett förstadagsintyg är ett intyg som du som arbetsgivare kan begära av medarbetaren vid särskilda skäl, såsom vid upprepade korta sjukperioder.

Aktivering av förstadagsintyg

Innan du som arbetsgivare kan fatta beslut om förstadagsintyg ska en utredning genomföras. Utredningen kan genomföras med hjälp av Previa eller genomföras i er egen organisation. Beställ utredning.

När du som arbetsgivare aktiverat tjänsten för förstadagsinyg kan din medarbetare kontakta Previa för intyg vid första sjukfrånvarodag. Tänk på att fylla i samtliga fält i formuläret samt bifoga beslut och utredning.

Om du önskar dialog med rehabsamordnare kan detta väljas i formuläret vid aktiveringen.


Så här utfärdas ett förstadagsintyg 

  • Medarbetaren träffar sjuksköterska vid ett onlinebesök
  • Intyg utfärdas och skickas till dig som chef via säker e-post. Vid samtycke från medarbetaren anges information om sjukfrånvaroorsak i intyget.

Är du medarbetare och behöver ett förstadagsintyg?
Gå vidare till Förstadagsintyg för medarbetare

Aktivera tjänsten


Här aktiverar du som arbetsgivare tjänsten efter genomförd utredning. 

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.

Aktivera förstadagsintyg

   

  

Önskas kontakt med rehabsamordnare?
Finns beslut om föreläggande för Förstadagsintyg?
Har beslutet föregåtts av en utredning?

Bifoga beslut om föreläggande i beställningen. 

Bifoga beslut och utredning i en komprimerad fil i beställningen.