Sjuk och Frisk

Med Previa Sjuk och Frisk kan medarbetare, dygnet runt, göra anmälan online eller på telefon och prata med erfarna sjuksköterskor och få sjukvårdsrådgivning. Utöver det sköter Sjuk och Frisk bland annat sjuk- och VAB anmälan, planering av eventuell rehabilitering och vägledning för chefer i ärenden som rör medarbetare.

Rehabilitering

Sjuk och Frisk ger rådgivning och hantering av korttids- och långtidssjukskrivning för medarbetare och chefer. Tjänsten vänder sig till medarbetare, arbetsgivare och chefer. 

Sjuk och Frisk är ett verktyg för effektiv frånvarohantering. Som arbetsgivare slipper du resurskrävande administration samtidigt som Previas hälsorådgivning hjälper medarbetare att bli friska. Tjänsten skapar samtidigt beslutsunderlag för arbetsmiljöarbetet, och ger överblick över sjukfrånvarons orsaker. Det gör det enkelt att ha koll på rehabiliteringsbehov och bemanningsplanering.

Så går det till

Du som medarbetare gör snabbt och enkelt sjukanmälan eller VAB-anmälan, dygnet runt, alla dagar om året online på Previas hemsida eller via telefon. I samband med insjuknandet får du prata med en erfaren sjuksköterska som ger medicinska råd. Därefter kontaktas du kontinuerligt kring hälsotillståndet med fortsatt rådgivning och uppföljning. Previa sköter även kontakten med Försäkringskassan vilket underlättar ytterligare.

För att underlätta för dig som chef finns alla frånvaroärenden samlade i ett statistikverktyg där du snabbt och enkelt kan få en överblick över samtliga ärenden. Allt för effektiv och systematisk sjukfrånvarohantering. Där kan du bland annat se registrerade ärenden, frånvaroorsak, beräknad återkomst, friskanmälan eller alla ärenden för en person.

I statistikverktyget får du också tillgång till statistikrapporter med en överskådlig bild över exempelvis totala frånvarodagar på grund av sjukdom och VAB, frånvarotillfällen, upprepad korttidsfrånvaro och långtidssjukskrivningar.

Följande ingår i Sjuk och Frisk

  • Sjuk- och VAB-anmälan via telefon med sjukvårdsrådgivning dygnet runt alla dagar året om.

  • Möjlighet att friskanmäla via webbapplikation för mobil, autotjänst i telefon eller personlig service.

  • Direktrapportering till chef och andra informationsmottagare via SMS, e-post och webbtjänst.

  • Uppföljning under frånvaroperioden och påminnelse om läkarintyg.

  • Tidiga tecken skickas till ansvarig chef och rehabsamordnare vid risk för ohälsa eller rehabiliteringsbehov. Det kan exempelvis handla om arbetsrelaterad frånvaro, upprepad korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.

  • Anmälan till Försäkringskassan vid VAB eller dag 15 vid sjukskrivning som är längre än 14 dagar.

  • Statistik och rapporter i realtid gällande frånvaro via webbtjänst.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?

Vill du göra sjukanmälan?


Sjuk- och friskanmälan dygnet runt:
Anmälan online 
eller på 0771-22 21 11

Vill du veta mer om Sjuk och Frisk-tjänsten eller få support:
Om Sjuk och Frisk