För att få hjälp med ditt ärende använd våra säkra formulär under Kontakta oss eller direkt till din närmaste Previa-enhet under  Hitta oss.


Organisatorisk och social skyddsrond

Organisatorisk och social skyddsrond är ett verktyg för att tillämpa och bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för psykosociala frågor. Tjänsten är ett stöd för arbetsgivare att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och för att säkra och utveckla det egna arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö

Tjänsten är utformad för att möta Arbetsmiljöverkets nya föreskrifer, 2015:4, gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriferna omfattar bland annat arbetsbelastning, arbetstider, konfikter och kränkande särbehandling.

För vem

Riktar sig till arbetsgivare som ett stöd i arbetet att systematiskt förebygga och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Så går det till

Organisatorisk och social skyddsrond följer en konsultledd process med aktivt deltagande. Syftet är att underlätta integreringen av sociala och organisatoriska frågeställningar i arbetsmiljöarbetet. Det blir allt tydligare att det inte går att dela upp arbetsmiljöarbete i en fysisk och en organisatorisk och social del – de två perspektiven hänger nära samman.

Tjänsten ger organisationen ökad kunskap och färdighet i systematiskt arbetsmiljöarbete. Den inbegriper en kartläggning som ger en nulägesbild av den sociala arbetsmiljön; och den lär framför allt hälsofaktorer.

Undersökningsområdena omfattar

  • Sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer – till exempel krav i arbete, organisation och innehåll
  • Samarbete och ledning
  • Förhållande mellan anställd och arbetsplats
  • Värderingar
  • Hälsa och välbefnnande – kränkande handlingar

Aktivt deltagande design bygger på medskapande och involverar medarbetarna i arbetet med att ta fram åtgärder.

Arbetsgivare får även

  • Stöd i riskbedömning
  • Analys och åtgärdsplanering
  • Kunskap och färdighet hur arbetet bedrivs vidare systematiskt kring psykosociala arbetsmiljöfrågor

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?