Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


Organisational Behaviour Management - OBM

Organisational Behaviour Management, OBM är ett arbetssätt som syftar till att förbättra prestationer, utveckla organisationer, effektivisera ledarskap och skapa en trygg och säker arbetsplats. Fokus ligger på att arbeta med visioner, strategier, värderingar och relationer.

Ledarskap

OBM är ett arbetssätt som fokuserar på beteendefrågor. Metoden går kortfattat ut på att förstå hur beteende påverkar organisationer. Exempel på frågor som tas upp är:

  • Hur kan medarbetarna inspireras till engagemang och motivation?

  • Hur skapas följsamhet i strategier och processer?

  • Hur byggs en verksamhet där medarbetare använder sin bästa potential i riktning mot verksamhetens mål?

Så går OBM till

  1. Kartläggning av organisationens nuläge - styrkor och svagheter i relation till beteendepåverkan.
  2. Verksamhetsutveckling - vi hjälper organisationen att titta på utvecklingsområden och öka motivationen och förutsättningar för affärsdrivande beteenden.
  3. Ledarträning och ledarskapsutveckling - teori varvas med praktik och därmed utvecklas ledarens förmåga att öka frekvensen av affärsdrivande beteenden i verksamheten.

Även seminarier och inspirationsföreläsningar arrangeras där utgångspunkten är ett beteendeperspektiv och teman som diskuteras är bland annat ledarskap, motivation, kulturförändring och feedback.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss. Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund.

Vem är du?