Ledarskapsutbildning

För att utveckla verksamheten måste även du som chef se till att kontinuerligt utveckla dig själv. Genom Previas ledarskapsutbildning får chefer och ledare utrymme och tid att fokusera på nuvarande situation och utmaningar för att kunna göra rätt strategiska val inför framtiden.

Ledarskap

Programmet fokuserar på att lära ut hur ett effektivt ledarskap fungerar. Du får med dig ökad kunskap om beteende med resultat som drivande faktor. Men även hur kopplingen mellan ledarskap, medarbetares motivation och effektivitet i verksamheten fungerar.

Previas ledarträningsprogram

Utveckla förmågan att leda på rätt sätt och som samtidigt bidrar till att du förbättrar dina prestationer, effektiviserar ledarskapet och skapar en säker arbetsplats.

Så går det till

Utbildningen utförs av en organisationskonsult, psykolog eller beteendevetare från Previa och pågår under fyra heldagar.

Programmet ger grundläggande kunskap om ledarskap, motivation, beteende samt hur organisatorisk hälsa och arbetsmiljö kan tillämpas och därigenom skapa engagemang och förutsättningar för prestation. I programmet lyfts särskilt organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer samt organisatorisk hälsa fram.

Inför kursstart träffar samtliga deltagare kursledaren för att identifiera aktuella styrkor, utmaningar och konkreta utvecklingsmöjligheter. Som deltagare får du en förberedande uppgift i form av en egen problem- och målformulering som ligger till grund för din egen beteendeförändring under träningsprogrammet.

Efter genomfört program får du

1. Grundläggande kunskap om aktuella teorier inom området effektivt ledarskap

2. Förståelse för kopplingen mellan ledarskap – motivation och effekter i organisationen 

3. Förståelse för att ledarskap är en viktig arbetsmiljöfaktor.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?