Organisational Behaviour Management - OBM

Organisational Behaviour Management, OBM är ett arbetssätt som syftar till att förbättra prestationer, utveckla organisationer, effektivisera ledarskap och skapa en trygg och säker arbetsplats. Fokus ligger på att arbeta med visioner, strategier, värderingar och relationer.

Organisation och ledarstöd

OBM är ett arbetssätt som fokuserar på beteendefrågor. Metoden går kortfattat ut på att förstå hur beteende påverkar organisationer. Exempel på frågor som tas upp är:

 • Hur kan medarbetarna inspireras till engagemang och motivation?

 • Hur skapas följsamhet i strategier och processer?

 • Hur byggs en verksamhet där medarbetare använder sin bästa potential i riktning mot verksamhetens mål?

Även seminarier och inspirationsföreläsningar arrangeras där utgångspunkten är ett beteendeperspektiv och teman som diskuteras är bland annat ledarskap, motivation, kulturförändring och feedback.

Så går OBM-metoden till

 1. Kartläggning av organisationens nuläge

  Vi kartlägger styrkor och svagheter i relation till beteendepåverkan.

 2. Verksamhetsutveckling

  Vi hjälper er organisation att titta på utvecklingsområden och öka motivationen och förutsättningar för affärsdrivande beteenden.

 3. Ledarträning och ledarskapsutveckling

  Teori varvas med praktik och därmed utvecklas ledarens förmåga att öka frekvensen av affärsdrivande beteenden i verksamheten.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.