Lagstadgade undersökningar

Lagstadgade hälsoundersökningar syftar till att upptäcka medarbetare som lättare kan drabbas av ohälsa om de utsätts för olika typer av ämnen eller andra risker. En del undersökningar måste genomföras för att personen ska få utföra arbetet.

Hälsa

Vissa lagstadgade undersökningar är du som arbetsgivare skyldig att se till så de genomförs för att en person ska få utföra arbetet. Andra undersökningar ska du erbjuda men där medarbetaren kan tacka nej.

För vem

Riktar sig till medarbetare som genom arbetet utsätts för olika typer av ämnen eller andra risker.

Undersökningar som är krav på att utföra

Arbetar medarbetaren med något av följande är det krav på undersökning:

 • Bly och Kadmium
 • Fibrosframkallande damm, till exempel asbest och kvarts
 • Allergiframkallande ämnen så som härdplast
 • Arbete som innebär extrem fysisk påfrestning: mast- och stolparbete, rök- och kemdykning och dykeriarbete

Undersökningar som ska erbjudas medarbetare

Arbetar medarbetaren med nattarbete, om han eller hon exponerats för vibrationer eller jobbar med hörselskadligt buller är du som arbetsgivare skyldig att erbjuda en undersökning även om medarbetaren kan tacka nej.

Därför utförs lagstadgade undersökningar

 • För att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön
 • Skydda känsliga personer
 • Säkerställa att medarbetaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sitt arbete
 • Förebygga olycksfall i arbeten som innebär risker

Så här går det till

När du som arbetsgivare beställer tjänsten behöver du också ange vilket ämne som medarbetaren exponeras för i sitt arbete. Den informationen skriver du i meddelanderutan på beställningssidan. När du har beställt tjänsten kommer din medarbetare få en kallelse till hälsoundersökningen på Previa. 

Efter undersökningen

Medarbetaren informeras om tjänstbarhetsbedömningen och tjänstbarhetsintyg skickas till dig som arbetsgivare.

Lagstadgade hälsoundersökningar som Previa utför

 • Allergiframkallande ämnen, härdplaster

 • Bly, kadmium

 • Buller

 • Dykeriarbete

 • Elektromagnetiska fält

 • Fibrosframkallande damm

 • Flyg-Flygledare

 • Flyg-Kabinpersonal

 • Flyg-Pilot klass 1

 • Försöksdjur

 • Höjdarbete i master och stolpar

 • Joniserande strålning

 • Körkort

 • Körkort med alkolås

 • Lokförare

 • Nattarbete

 • Rök- och kemdykning

 • Sjöfolk

 • Spår- och tunnelbehörighet, kat 19

 • Spårbunden trafik

 • Synundersökning

 • Vibrationer

Mer om undersökningar och medicinska kontroller på Arbetsmiljöverket.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?