Lagstadgade hälsoundersökningar

Lagstadgade hälsoundersökningar hjälper dig att upptäcka medarbetare som lättare kan drabbas av ohälsa om de utsätts för olika typer av ämnen eller andra risker. En del undersökningar måste genomföras för att personen ska få utföra arbetet.

Hälsa

Undersökningarna riktar sig till medarbetare som genom arbetet utsätts för olika typer av ämnen eller andra risker. Vissa lagstadgade hälsoundersökningar (AFS 2005:06) är du som arbetsgivare skyldig att se till så de genomförs för att en person ska få utföra arbetet. Andra undersökningar ska du erbjuda men medarbetaren har valet att tacka nej.

Krav på hälsoundersökningar att utföra

 • Om medarbetaren arbetar med bly och kadmium.
 • I en miljö av fibrosframkallande damm, till exempel asbest och kvarts.
 • Med allergiframkallande ämnen så som härdplast.
 • Arbete som innebär extrem fysisk påfrestning: mast- och stolparbete, rök- och kemdykning och dykeriarbete.
 • Arbetar medarbetaren med nattarbete, utsätts för vibrationer eller jobbar med hörselskadligt buller är du som arbetsgivare skyldig att erbjuda en undersökning även om medarbetaren har möjlighet att tacka nej.

Hälsoundersökningar som Previa utför

 • Allergiframkallande ämnen, härdplaster

 • Bly, kadmium

 • Buller

 • Dykeriarbete

 • Elektromagnetiska fält

 • Fibrosframkallande damm

 • Flyg-Flygledare

 • Flyg-Kabinpersonal

 • Flyg-Pilot klass 1

 • Försöksdjur

 • Höjdarbete i master och stolpar

 • Joniserande strålning

 • Körkort

 • Körkort med alkolås

 • Lokförare

 • Nattarbete

 • Rök- och kemdykning

 • Sjöfolk

 • Spår- och tunnelbehörighet, kat 19

 • Spårbunden trafik

 • Synundersökning

 • Vibrationer

Så går hälsoundersökningarna till

 1. Ange vilket ämne medarbetaren exponeras för

  När du som arbetsgivare beställer tjänsten behöver du ange vilket ämne som medarbetaren exponeras för i sitt arbete. Den informationen skriver du på beställningssidan.
 2. Kallelse till hälsoundersökning

  När du beställt tjänsten kommer din medarbetare att få en kallelse till en hälsoundersökning på Previa. 
 3. Efter undersökningen

  Medarbetaren får information om tjänstbarhetsbedömningen. Tjänstbarhetsintyg skickas till dig som arbetsgivare.

Resultat

Framgångarna med att göra en undersökning är att ni kan upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön och kan förebygga olycksfall i arbeten som innebär risker. Undersökningarna skyddar känsliga personer och säkerställer att medarbetaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga att utföra sitt arbete. 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss


Vill du beställa?

Är du behörig beställare på ditt företag och vill göra en nybokning eller beställa tjänst? Använd våra säkra formulär:  Beställa tjänster


Har du en fråga?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Vem är du?