Om coronaviruset: Har du frågor om covid-19 ring 113 13 eller läs mer på vår informationsida om coronaviruset
Nu är det många som ringer.  Du kan ändra och avboka tid online. För andra frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Handintensivt arbete

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete enligt 26 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet.

Lagstadgade undersökningar

Den här medicinska kontrollen riktar sig till medarbetare som utifrån riskbedömning visar sig ha ett handintensivt arbete och behov av medicinsk kontroll.

Kontrollen uppfyller Arbetsmiljöverkets lagkrav och följer föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Kontrollen ska genomföras med följande intervall

  • Kontrollen ska anordnas och genomföras inom 3 år efter att handintensivt arbete påbörjats och därefter vart tredje år.
  • För medarbetare som påbörjat handintensivt arbete innan 1 november 2019 skall medicinsk kontroll anordnas senast den 31 oktober 2021.

Gör en förfrågan om du vill veta mer eller vill beställa tjänsten.

Förfrågan


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.